Zmeniť zdravotnú poisťovňu bude zložitejšie. Pre podvody jednotlivcov bude viac byrokracie pre všetkých

Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovnu, urobte tak tento rok. Budúci rok vás prestup bude stáť viac času aj nervov.

Doktor a peniaze-005
Ministerstvo zdravotníctva nedávno predstavilo opatrenia na zamedzenie podvodom pri zmene zdravotnej poisťovne. Novým zákonom o zdravotnom poistení rezort reaguje na tisícky prípadov, keď boli ľudia prepoistení do inej poisťovne bez ich vedomia prípadne potom, čo boli uvedení do omylu. Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zaregistroval vlani 10-tisíc podaní tohto typu.

Nekalé praktiky sa pohybovali od falšovania podpisu na prihláške až po zavádzajúce informácie od prepoisťovateľov. Neraz boli poistenci presvedčení, že ide o prieskum verejnej mienky alebo anketu.

Podľa súkromných poisťovní, ktorým sa najviac darí preťahovať poistencov štátnej zdravotnej poisťovne, je tento návrh štátu neadekvátny. „Podvodníkov je minimum, no treba povedať, že jeden šikovný podvodník podvedie aj tisíc ľudí. Preto treba odhaliť a spravodlivo potrestať práve tých pár, ktorí sa toho dopúšťajú a nie sprísniť proces zmeny zdravotnej poisťovne všetkým poistencom,“ vysvetľuje Matej Štepianský, hovorca poisťovne Dôvera.

Nech žije byrokracia!

Rezort zdravotníctva sa preto rozhodol sťažiť možnosť prepoistenia. Kým celosvetové trendy vo všetkých oblastiach života spočívajú v digitalizácii a užívateľskom komforte, ministerstvo ide opačným smerom.

Aké sú navrhované zmeny? Nový návrh zákona určí jasné pravidlá podávania prihlášok osobne, poštou alebo elektronicky. Po novom nebude možné podpisovať prihlášky do zdravotných poisťovní napríklad na železničných staniciach či v nákupných centrách, kde sa často diali podvodné prepoisťovania. „Je sporné či v takýchto priestoroch sú poistencom poskytnuté dostatočné informácie a vedia zvážiť všetky aspekty zmeny,“ uvádza Petra Lániková, hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Pri prihláškach dodaných poštou či elektronicky sa podľa nej dalo ťažko spätne dokazovať, že klient prihlášku nepodpísal.

Absurdné zmeny

Štát v návrhu zákona síce umožňuje podávať prihlášky do poisťovne elektronicky, ale len s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Kvalifikovaný elektronický podpis používajú na Slovensku najmä podpnikatelia, medzi bežnými ľuďmi nie je rozšírený. Ak zákon bude schválený, elektronickú prihlášku z pohodlia domova len tak ľahko nevyplníte....

Ak budete chcieť poslať prihlášku poštou, váš podpis na nej musí byť úradne overený. To znamená, že musíte merať cestu k notárovi, alebo na matriku. Samozrejme, za overenie zaplatíte poplatok.

Navyše, od svojej súčasnej poisťovne si budete musieť vyžiadať akceptačný list. Bez neho zmenu poisťovne neuskutočníte. „Poistenec, ktorý chce zmeniť zdravotnú poisťovňu musí listom oznámiť tento zámer doterajšej poisťovni. Práve tento krok minimalizuje riziko, že zmena sa uskutoční bez vedomia poistenca,“ tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Súkromné zdravotné poisťovne vnímajú tieto novinky ministerstva zdravotníctva negatívne. Svorne tvrdia, že v digitálne dobe je absurdné vracať sa späť k papierovým potvrdeniam a listom. Kritizujú najmä to, že na podávanie prihlášok poštou či elektronicky bude nutný KEP. „Je to krok proti poistencom a pacientom, a horúci favorit na ocenenie byrokratický počin roka. Zmena zdravotnej poisťovne si vyžiada podstatne viac času a ľudí bude stáť zbytočné peniaze napríklad poplatok za notársky overený podpis,“ pripomína Štepianský. Podľa neho mnohých poistencov táto byrokracia odradí od zmeny zdravotnej poisťovne.

Navrhované zmeny považuje za neprimerané voči situácii na trhu aj Union zdravotná poisťovňa.Takéto požiadavky nemajú obdobu v iných podobných službách. Napríklad žiadosti o niektoré dávky v Sociálnej poisťovni je možné podať cez elektronický formulár bez potreby podpisu a zmluva pri DDS môže byť podpísaná "jednoduchým" podpisom,“ porovnáva hovorkyňa Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Naopak, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) víta novinky na zamedzenie podvodných prepoistení. "Vzhľadom k opakovane vysokému počtu podnetov poistencov na nekalé prepoisťovanie a zneužívanie osobných údajov, je vhodné overovať totožnosť poistenca a vyhnúť sa tak akýmkoľvek pochybnostiam o platnosti tak závažného úkonu akým je podanie prihlášky, alebo jej späťvzatie,“ vysvetľuje Eva Peterová, hovorkyňa VšZP.

Cesta na pobočku

Kto nemá KEP podpis, ktorý je spojený s novším typom občianskeho preukazu, musí ísť pri prepoistení na pobočku. Lániková z ministerstva však tvrdí, že to nie je nič neštandardné: „Rovnako pri viacerých bankových či poistných produktoch ide o bežnú prax.“

Podľa Lánikovej, rezort nemá záujem komplikovať procesy, na druhej strane aplikačná prax si vyžiadala stanovenie jasných pravidiel. „Ministerstvo zdravotníctva v žiadnom prípade nebráni pozitívnemu na klienta orientovanému konkurenčnému boju medzi zdravotnými poisťovňami. Práve naopak, jasné pravidlá a minimalizácia nekalých praktík vždy podporuje zdravé konkurenčné prostredie,“ dodáva.

VšZP si myslí, že čím jednoduchší je proces zmeny poisťovne, tým viac sa zneužíva a stáva sa predmetom nekalých praktík jednotlivcov v snahe osobného obohatenia sa.

Bez akceptačného listu sa neprepoistíte

Rezort tiež navrhuje zavedenie akceptačného listu z predchádzajúcej zdravotnej poisťovne. Až po jej súhlase bude môcť klient odísť ku konkurencii. Aj túto novinku kritizujú súkromné zdravotné poisťovne.Takýto návrh je v priamom rozpore s aktivitami štátu na zníženie administratívnej záťaže občanov a prakticky znemožní zmenu zdravotnej poisťovne,“ myslí si Dupaľová Ksenzsighová.

Doteraz platilo, že voľný pohyb poistencov podporoval konkurenčný boj medzi poisťovňami. Tie sa snažili prinášať extra služby, aby k sebe poistencov prilákali. Ak sa im v tom bude brániť, môže sa stať, že poisťovne stratia motiváciu prinášať extra služby či benefity. „Navrhované zmeny by tiež nepriamo viedli k zásahu do súťaže medzi zdravotnými poisťovňami, vďaka ktorej sa za posledné roky zlepšila úroveň prevencie a poistenci získali množstvo nových benefitov,“ dodáva Dupaľová Ksenzsighová.

Aj podľa Štepianského navrhované opatrenia prispejú k obmedzeniu súťaže medzi zdravotnými poisťovňami, na čo budú doplácať poistenci.

Obavy, že by poisťovňa, z ktorej poistenec odchádza, zdržiavala proces odchodu nevydaním akceptačného listu načas rezort zdravotníctva odmieta. V praxi by to malo fungovať tak, že zdravotná poisťovňa bude povinná vydať akceptačný list na zmenu zdravotnej poisťovne v listinnej podobe alebo elektronicky bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od prijatia žiadosti. Forma vydania akceptačného listu bude na rozhodnutí poistenca.

Navrhované zmeny pri prepoistení sa

  1. elektronická prihláška len s kvalifikovaným elektronickým podpisom
  2. úradne overený podpis na papierovej prihláške
  3. akceptačný list od súčasnej poisťovne
  4. nemožnosť podpísať prihlášku na verejnom priestranstve (napr. nákupnom centre)

Vyberáme z Poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk