Ktorá zdravotná poisťovňa je najštedrejšia? Porovnali sme benefity pre poistencov

Príspevok na ošetrenie zubov, na okuliare a vrátenie doplatkov za lieky - to sú najčastejšie lákadlá, ktorými zdravotné poisťovne chcú získať priazeň poistencov. Porovnali sme tieto benefity, podmienky, ktoré musí poistenec splniť, a zisťovali sme, či tieto výhody poistenci naozaj využívajú.

18735

Na prvý pohľad sa môže zdať, že medzi zdravotnými poisťovňami nie sú veľké rozdiely, no práve na detailoch môže záležať. Rozdiely nájdeme v kvalite služieb aj v dostupnosti poisteneckých benefitov. Preto má rozhodne zmysel vybrať si tú, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám. Porovnajte si ponúkané výhody s tým, čo potrebujete vy a ak zistíte, že vám bude lepšie v druhej poisťovni, nie je dôvod váhať s prestupom.

Na webových stránkach zdravotné poisťovne uvádzajú desiatky až stovky rôznych benefitov, ktorými lákajú nových poistencov, otázne je, či ich poistenci poznajú a reálne aj využívajú. Poistovne.sk sa bližšie pozreli na tri z nich, ktoré sú medzi ľuďmi najviac využívané a porovnali sme nielen ich výšku, ale aj podmienky, ktoré musí poistenec splniť, aby benefit mohol využiť.

Porovnanie TOP benefitov

  VsZP Dôvera Union zdravotná poisťovňa
Príspevok na zuby 60 € (2x30 € ) pre dospelých*
30 € pre deti*
150 € (5x30 €) pre každého na zubné ošetrenie aj dentálnu hygienu
30 € zubný balíček pre všetky 4-ročné
100 € pre každého na zubné ošetrenie
50 € pre každého na dentálnu hygienu
Vrátenie doplatkov za lieky 20 € pre dospelých* 300 €/osoba - pre deti a ich rodičov 100% pre deti
Príspevok na okuliare -* 50 € na rám a sklá pre deti do 18 r. 70 € na rám a sklá pre deti do 18 r.

* Individuálny benefit Peňaženka zdravia MINI

Benefit č.1 príspevok na zuby

Návšteva zubára nie je lacná záležitosť, pacient musí doplácať za mnohé úkony, či sa jedná o plomby, strojčeky, mostíky alebo ústnu hygienu. POZOR, príspevok na zuby môžete využiť len na úkony, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotníctva, zubár musí mať zmluvu s vašou poisťovňou a nezabudnite si vypýtať doklad o úhrade.

Pozornosť venujte aj podmienkam, ktoré musíte splniť. Poistenci sú často sklamaní, že poisťovňa im žiadosť o preplatenie účtu od zubára zamietla. Ak by vopred poznali podmienky, nestalo by sa im to. Všetky poisťovne podmieňujú čerpanie zubného benefitu absolvovaním preventívnej prehliadky u zubára, čo je logické, ale aj preventívnou prehliadkou u všeobecného lekára/pediatra, na ktorú ľudia často zabúdajú. A navyše, ak ste poistení vo VšZP, nezabudnite aj na preventívnu prehliadku u gynekológa (ženy 18-70 r) resp. urológa (muži 50-70 r.). Dôvera a VšZP vychádzajú v ústrety týmto zábudlivcom a umožňujú absolvovať preventívnu prehliadku dodatočne.

Dôvera aj Union ponúka príspevok na zuby vo výške 150 eur, avšak podmienky čerpania sú rôzne.

Dôvera

Príspevok na zuby v Dôvere nie je možné čerpať celý naraz, ale len po častiach 5x30 eur. Dôvera však nelimituje, či tento príspevok využijete u zubára, alebo u dentálnej hygieničky, čo je určite výhodné. Príspevok môžete využiť na bežné stomatologické výkony, dentálnu hygienu, a od začiatku roka 2022 aj na pečatenie trvalých zubov a na zhotovenie zubných mostíkov a koruniek. Dôvera vlani v rámci benefitu Zdravé zuby poskytla viac ako 455-tisíc príspevkov na zubnú starostlivosť a dentálnu hygienu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur. „Benefit Zdravé zuby patrí medzi najobľúbenejšie odmeny,“ potvrdzuje Matej Štepianský, hovorca Dôvery.

Pokiaľ ste nestihli pred zubným ošetrením absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, v Dôvere tak môžete urobiť dodatočne do 90 dní od podania žiadosti o benefit.

Benefit môžu čerpať aj deti, ktorých rodičia nie sú poistení v Dôvere, čo je určite veľká výhoda. A navyše, všetky 4-ročné detidostanú od Dôvery praktický dentálny balíček v hodnote 30 eur, stačí si oň požiadať cez apku do 30.9.2022.

Union

Príspevok na zuby v Union je možné využiť celý naraz (čo je veľká výhoda), alebo si ho rozdeliť na viacero ošetrení podľa potreby. Ak chodíte aj k zubárovi aj k dentálnej hygieničke, máte šancu vyčerpať benefit v plnej výške. Ak však na dentálnu hygienu nechodíte, na zubné ošetrenie vám prispeje poisťovňa max. 100 eur. Pozor si dajte pri deťoch, aby mohli čerpať benefity, musí byť v Union poistený aj rodič. „Vždy, pred čerpaním benefitu odporúčame našim poistencom, aby si tieto podmienky vopred pozreli na našom webe,“ radí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

VšZP

Vo VšZP príspevok na zuby pre dospelých nie je možné čerpať celý naraz, ale len po častiach 2x 30 eur, deťom prispeje štátna poisťovňa sumou 30 eur, čo je v porovnaní so súkromnými poisťovňami veľmi málo. Príspevok je možné využiť na zubné ošetrenie, anestéziu, dentálnu hygienu a na zubný strojček pre deti.
Benefit môžu čerpať aj deti, ktorých rodičia nie sú poistení vo VšZP, čo je určite veľká výhoda. Pozor si však dajte na to, aby ste mali absolvované všetky preventívne prehliadky, nielen u všeobecného lekára, ale aj u gynekológa resp. urológa. Absolvovať ich môžete aj dodatočne, ak ste žiadali o benefit v 1.polroku, preventívu musíte stihnúť do 30.9.„Podmienkou úhrady akéhokoľvek príspevku z nášho benefitného programu Peňaženka zdravia je absolvovanie preventívnych prehliadok,“ dodáva Eva Peterová, hovorkyňa VšZP.

Vyšší benefit na zuby vo VšZP môžete čerpať len ak ste členom skupiny a využívate benefitný program Peňaženka zdravia MAXI.  Cez Peňaženku zdravia MAXI môžeze čerpať benefit aj jednorazovo. Viac o limitoch a princípe fungovania skupinového benefitu sme písali v tomto článku.

Kedy uvidíte peniaze na účte?

Ak ste splnili všetky podmienky a úspešne si požiadali o preplatenie účtu, určite vás bude zaujímať, kedy dostanete od poisťovne peniaze. Najkratšie lehoty na preplatenie uvádza na svojom webe Dôvera a to do 90dní, podľa slov jej hovorcu ak je žiadosť v poriadku, peniaze vám vrátia do týždňa.

Union má lehotu do 180 dní od schválenia žiadosti. Vo VšZP budete čakať na preplatenie najdlhšie. Žiadosti podané do 30.6. sú preplácané k 30.9. a žiadosti podané do 31.12. sú preplácané k 31.3. nasledujúceho roka. Ak si podáte žiadosť napríklad v januári, je možné, že na preplatenie budete čakať až do konca septembra. Ako uvádza VšZP, preplatenie niektorých benefitov závisí od toho, kedy poskytnuté výkony vykáže poskytovateľ poisťovni a lehota môže byť kratšia ako 3 mesiace.

Benefit č.2 Vrátenie doplatkov za lieky

Dôležitá informácia je, že tento benefit sa vzťahuje len na lieky a dietetické potraviny, ktoré sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. Pokiaľ máte liek na predpis, avšak hradíte si ho v plnej výške, na tento liek sa výhoda nevzťahuje.
Ďalšia podstatná informácia, od 1.1.2022 všetky poisťovne povinne vracajú doplatky za lieky deťom do 6 rokov. Čiže pokiaľ hovoríme v tomto článku o benefite pre deti, máme tým na mysli deti od 6 do 18 rokov.
Aj pri tomto benefite platí, že súkromné poisťovne sú najštedrejšie, aj keď každá iným spôsobom.

Poisťovňa Dôvera vracia už niekoľko rokov deťom a ich rodičom doplatky za lieky až do výšky 300 eur na osobu. Štvorčlenná rodina (ak sú všetci poistení v Dôvere) tak môže získať späť až 1200 eur. Navyše, ak dieťa svoj limit 300 eur už vyčerpá, môže ďalej čerpať kredit svojho súrodenca alebo rodiča.
Nespornou výhodou je, že Dôvera vráti doplatky všetkým deťom aj keď ich rodičia nie sú poistení v Dôvere. O benefit je možné požiadať cez e-pobočku alebo apku jednoducho kliknutím na tlačidlo "Preplatiť". Netreba posielať žiadne doklady.

Union vracia doplatky za lieky deťom v neobmedzenej výške. Opäť za podmienky, aby bol poistený v tejto poisťovni aj rodič dieťaťa. Rodičom sa doplatky za lieky nevracajú. Benefit je možné aktivovať v e-pobočke. Netreba posielať žiadne doklady.

Nad rámec zákona VšZP na lieky prispieva iba dospelým poistencom sumou 20 eur ročne v rámci peňaženky MINI aj MAXI. V Peňaženke zdravia MAXI môžu využiť preplatenie doplatkov za lieky deti a ich rodičia do výšky 200 eur ročne na osobu. Podmienkou je opäť členstvo v skupine.

Benefit č.3 Príspevok na okuliare

U očného lekára si pacient zvyčajne za bežné vyšetrenie zraku nepripláca, ale za sklá a rámy okuliarov musí zaplatiť neraz niekoľko desiatok až stoviek eur. Ak chcete využiť príspevok na okuliare, váš očný lekár i optika musia mať zmluvu s vašou poisťovňou a žiadať oň môžete raz ročne.

Union

Príspevok na okuliare, teda na rám a sklá je určený iba deťom, ktorých rodič je tiež poistený v Unione. Žiadosť o preplatenie príspevku je potrebné podať osobne, alebo poštou do konca kalendárneho roka. Peniaze na účte by ste mali vidieť do 30 dní.

Dôvera

Dôvera prispieva na oči deťom raz ročne vo výške 50 eur na okuliarový rám a dioptrické sklá. Ak rám bude lacnejší ako 50 eur, zvyšná suma sa dá použiť na doplatok za dioptrické sklá (do +4/-4). Pri vyšších dioptriách je možné príspevok využiť iba na rám. Príspevok preplatí poisťovňa všetkým deťom, bez ohľadu na to, kde sú poistení ich rodičia. Podmienkou je však prevencia u pediatra. Ak dieťa na preventívke ešte nebolo, môže ju absolvovať do 90 dní od podania žiadosti o benefit. O príspevok žiadate cez apku, alebo e-pobočku do 30 dní od vyšetrenia, peniaze vám prídu na účet do 3 mesiacov.

VšZP

V rámci individuálnych benefitov Peňaženka zdravia MINI VšZP na okuliare neprispieva. Príspevok na okuliare(deťom na rám aj sklá (nad +4/-4) 100 eur; dospelým 100 eur na sklá (nad +6/-8)) je možný len cez Peňaženku zdravia MAXI. Všetci poistenci môžu využiť zľavy na okuliare vo vybraných optikách.

Benefity využívajú stovky tisíc poistencov

Čím menej podmienok kladie poisťovňa na čerpanie finančných výhod, tým ich dokáže využiť viac poistencov. Čísla hovoria za všetko.

Dôvera vlani v rámci benefitu Zdravé zuby poskytla viac ako 455-tisíc príspevkov na zubnú starostlivosť alebo dentálnu hygienu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur. „Okrem toho sme deťom do 18 rokov ich matkám a otcom vrátili doplatky za lieky, ktoré zaplatili v lekárni, v celkovej výške takmer štyri milióny eur,“ dodáva M. Štepianský, hovorca Dôvery.

Union poisťovňa uviedla, že celkovo za benefity vlani vyplatila poistencom viac ako 5,5 milióna eur. Viac detailov nešpecifikovali.

Všeobecná zdravotná poisťovňa dáta o výške vyplatených benefitov nám neposkytla, tvrdí, že tieto údaje sú interná informácia.

Výhody a nevýhody benefitných programov zdravotných poisťovní

  Dôvera Union zdravotná poisťovňa VsZP
Výhody
 • jednoduchý systém
 • všetko vybavíte online
 • rýchle termíny úhrad
 • flexibilný príspevok na zuby s bonusom pre deti
 • benefity pre deti nie sú podmienené poistením rodičov
 • doplatok za lieky môžu získať aj rodičia
 • pre uplatnenie benefitu možnosť absolvovať preventívnu prehliadku dodatočne
 • možnosť čerpať príspevok na zuby aj jednorazovo
 • všetkým chorým deťom vrátia doplatky za lieky bez limitu, čo môžu byť veľké sumy
 • vyšší príspevok na okuliare pre deti
 • široká ponuka benefitov v Peňaženke zdravia MAXI
 • jednotlivec v skupine môže získať príspevky od ostatných členov
 • pre uplatnenie benefitu možnosť absolvovať preventívnu prehliadku dodatočne
Nevýhody
 • pre maximálne využitie zubného benefitu, musíte navštíviť zubára viackrát ročne
 • deti môžu čerpať výhody, len ak je v Unione poistený aj rodič
 • rodič nemá nárok na doplatky za svoje lieky
 • príspevok na dentálnu hygienu a zubné ošetrenie je striktne oddelený
 • benefity v Peňaženke zdravia MINI sú nízke a je ich málo
 • komplikovaný systém čerpania v Peňaženke zdravia MAXI
 • siahnuť na vyšší benefit si môžete len vo veľkej skupine
 • ak darujete svoj príspevok inému, vám ostane menej
 • o skupine rozhoduje iba správca
 • prepláca sa na jeden účet
 • dlhé lehoty na preplácanie

Vyberáme z Poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk