Ako previezť penzijné úspory zo zahraničia na Slovensko?

Veľa Slovákov pracuje aj žije v zahraničí. Platia tam aj dane a sporia si tam na dôchodok. Keď sa vrátia domov, peniaze z účtu si prevedú na slovenský účet ľahko, zložitejšie je to pri prevode penzijných úspor.

54134
Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) začali ponúkať pomoc pri prevodoch penzijných úspor zo zahraničia na Slovensko. Uniqa umožňuje tento prevod klientom už od roku 2019. Od mája tohto roku túto službu ponúka aj NN Tatry – Sympatia.

NN Tatry – Sympatia, ktorá poskytuje na Slovensku dôchodkové sporenie v 3.pilieri, klientom pomôže sprocesovať prevod nasporenej sumy zo Spojeného kráľovstva a pokračovať v dobrovoľnom dôchodkovom sporení na slovenskom trhu so všetkými doteraz nasporenými finančnými prostriedkami.

Proces je komplikovaný

NN Tatry – Sympatia tvrdí, že klienti sa takto vyhnú zložitým procesom žiadania o dávky v Spojenom kráľovstve a ich poberania cezhranične, čo by mohlo znamenať viaceré komplikácie aj v daňovej oblasti. Proces prevodu nasporených prostriedkov z jednej krajiny do druhej je administratívne náročný. Človek musí komunikovať s britskou spoločnosťou sám a žiadať od nej veľa dokumentov. Každá krajina EÚ aj mimo EÚ má iné nastavenie dôchodkových systémov. Tento problém by do budúcnosti mohol vyriešiť PEPP (Paneurópsky osobný dôchodkový produkt). Problém nie je v tom, že inštitúcie nechcú komunikovať online. Ide skôr o to, že na dôchodkové sporenie vo väčšine krajín EÚ poskytuje podporu členský štát najčastejšie vo forme daňových úľav. „Štát si potom stanovuje aj podmienky, ako možno s týmito dôchodkovými úsporami narábať, kedy je ich možné čerpať, prípadne či ich je možné previesť do inej krajiny a za akých podmienok,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, hovorkyňa NN Tatry – Sympatia.

Ak si chce sporiteľ nasporené peniaze previesť na svoj účet v 3. pilieri, mal by si predovšetkým zistiť, či jeho DDS má registráciu v zozname QROPS. Toto číslo označuje kvalifikované inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia zriadené mimo Spojené kráľovstvo, do ktorých si klienti britských súkromných dôchodkových schém môžu prevádzať svoje dôchodkové úspory.

Sporiteľ by si mal tiež uvedomiť, že to, čo je v Spojenom kráľovstve označované ako 2. pilier (systém workplace pension), patrí v rámci európskej regulácie pod zamestnanecké dôchodkové schémy, čo v zásade zodpovedá 3. pilieru na Slovensku. „Tretí pilier v Spojenom kráľovstve predstavuje osobné sporenie na dôchodok bez účasti zamestnávateľa, ktorého prevody nie sú regulované,“ dodáva D. Tomášková.

Dopyt je zatiaľ nízky

Hoci DDSka NN Tatry – Sympatia tvrdí, že týmto krokom reagovala na množstvo podnetov od klientov, ktorí si chceli preniesť dôchodkové úspory na Slovensko, nejde o masy žiadateľov. „Zatiaľ evidujeme žiadosti v kusoch,“ priznáva D. Tomášková. Ostatné DDS majú tiež podobnú skúsenosť. "Túto službu od jej začiatku využili doposiaľ rádovo desiatky klientov,“ informuje Beáta Lipšicová, hovorkyňa Uniqa DDS.

Jeden účet, menej starostí

Prečo je výhodné mať peniaze na dôchodok na jednom účte v jednej DDS a nie v dvoch, ak aj tak peniaze môže človek čerpať až na dôchodku? DSS-ky to vysvetľujú tým, že v 3. pilieri hrá významnú úlohu príspevok zamestnávateľa a ten obvykle prispieva iba na jednu zmluvu.

Ďalší dôvod je ten, že dôchodkové sporenie v 3.pilieri je dlhodobé a má význam vtedy, ak sa sporí pravidelne. „Pokiaľ sa človek presťahuje z jednej krajiny do inej a do pôvodného systému neprispieva, nemusí byť jeho sporenie natoľko efektívne,“ vysvetľuje D. Tomášková.

Zároveň sú s ponechaním úspor v dvoch krajinách spojené komplikácie, a to so sledovaním dôchodkového sporenia v oboch krajinách a v dvoch rôznych dôchodkových systémoch.

Posledný dôvod je praktickosť jedného účtu. Človek má všetky informácie na jednom mieste - jeden prístup na elektronický portál, kde môže sledovať vývoj svojich úspor, prípadne robiť zmeny v stratégii sporenia. Nemusí sledovať legislatívu v dvoch krajinách, ktorá sa môže meniť. Rovnako, pri dôchodku nemusí zisťovať podmienky poberania v dvoch krajinách.

Poplatky pri prevode

Sporiteľ sa tiež pri prevode svojich dôchodkových úspor musí pripraviť aj na prevodné poplatky a dane. Pri prevode z jednej do inej DDS v dobe kratšej ako 1 rok od založenia zmluvy je bežne poplatok 5% zo zostatku na zmluve. Prevod po uplynutí jedného roka je bez poplatkov.

Vďaka tomu, že DDS NN Tatry – Sympatia má britským daňovým a colným úradom pridelené QROPS číslo, tak si jej klienti britských súkromných dôchodkových schém môžu prevádzať ich dôchodkové úspory bez dodatočných daní alebo poplatkov spojených s prevodom. Toto však vždy skúma príslušná britská spoločnosť pri každej žiadosti individuálne. „Takýto poplatok môže klient platiť napríklad v prípade, že bude chcieť prostriedky následne previesť do spoločnosti alebo krajiny, ktorá nespĺňa podmienky stanovené Spojeným kráľovstvom,“ dodáva D. Tomášková.

NN Tatry - Sympatia radí: Postup pri prevode penzijných úspor zo zahraničnej DDS:

  • Klient požiada svoju dôchodkovú spoločnosť v Spojenom kráľovstve o prevod nasporených prostriedkov do NN.
  • Britská dôchodková spoločnosť do 30 dní oboznámi klienta s podmienkami prevodu
  • Do 60 dní od podania žiadosti musí človek dať vedieť britskej spoločnosti všetky dostupné informácie potrebné na prevod. Zvyčajne sa jedná o osobné údaje klienta, podrobnosti o prijímajúcej inštitúcií na Slovensku a informácie o potenciálnej zodpovednosti za transferový poplatok
  • Klient následne zašle všetky informácie svojej britskej dôchodkovej spoločnosti
  • Po obdržaní informácie o zrealizovaní prevodu ju klient opätovne zašle do NN
  • Pre účely správneho rozúčtovania prevedenej sumy na jednotlivé podúčty potrebuje NN informácie (rozpis), z čoho sa skladá prevedená suma (aké sú príspevky sporiteľa, zamestnávateľa, aké je zhodnotenie)
  • Rozpis je nutné vyžiadať a zaslať do NN do 10 dní od prevedenia úspor zo Spojeného Kráľovstva

Vyberáme z Poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk