Rizikové faktory a životné poistenie. Ktoré prehrešky vám ho predražia?

Fajčenie, alkohol či nadváha. Všetky tieto veci sa môžu podieľať na vzniku rôznych závažných ochorení. Môžu vám uškodiť pri uzatváraní životného poistenia? Ako ovplyvnia podmienky, za ktorých vás poisťovňa poistí?

bills-and-receipts
Životný štýl môže do veľkej miery vplývať na zdravie poistenca, preto sú tieto otázky pred uzavretím zmluvy namieste. „Pri vstupe do poistenia zohľadňujeme všetky informácie o zdravotnom stave aj životnom štýle osoby, do toho vstupuje aj výskyt uvedených faktorov,“ vysvetľuje Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne.

Zodpovednejší majú lepšiu cenu

Ľudia, ktorí dbajú o svoje zdravie, majú výhodnejšiu cenu poistenia, než ľudia, ktorí napríklad fajčia, majú nedostatok pohybu a zlé stravovacie návyky. Je to presne z toho dôvodu, že zlý životný štýl sa vysokou mierou podieľa na vzniku rôznych závažných ochorení. „V takýchto situáciách poisťovňa zhodnotí mieru rizika aj v súvislosti s ďalšími úzko súvisiacimi faktormi, ako je napríklad index telesnej hmotnosti (BMI), vysoký krvný tlak, cholesterol či doterajší výskyt ochorení u klienta,“ upresňuje Katarína Kukurová hovorkyňa poistovne Generali. Ak poisťovňa na základe týchto parametrov zhodnotí, že ide o vyššiu mieru rizika u klienta, môže pristúpiť k výluke v prípade vybraných ochorení alebo k navýšeniu poistného, ktoré toto zvýšené riziko poisťovne kompenzuje.

Ivan Huspenina, odborný garant zo spoločnosti UNIVERSAL, uvádza ako príklad 28-ročného klienta, ktorý si berie úver na kúpu bytu a z toho dôvodu uzatvára aj životné poistenie. Pri poistke, ktorá kryje smrť,  práceneschopnosť, závažné ochorenia a invaliditu, by štíhly nefajčiar zaplatil v závislosti od poisťovne mesačne od 48 do 55 eur. Ak by bol fajčiar, tak by pri rovnakých parametroch už platil od 62 do 68 eur. A ak by išlo o fajčiara s nadváhou, mesačne by ho poistenie mohlo vyjsť 82 až 94 eur, teda takmer o 100% drahšie. Obézny fajčiar môže ročne preplatiť životnú poistku oproti svojmu zdravému rovesníkovi bez nerestí aj o 500 eur. Prečo je to tak? Podľa analytikov až 68 % rakoviny pľúc je pravdepodobne spôsobených fajčením, pri chronickej obštrukcii pľúc sa fajčenie podieľa až na polovici úmrtí.

Zohľadňujú aj medicínsky pokrok

Poisťovňa UNIQA sa snaží, čo sa týka fajčenia, zachytiť súvislosť aj v rodinnej anamnéze; pýta sa na výskyt "fajčiarskych" diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. Prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent. "Rovnako však zohľadňujeme priebežný medicínsky pokrok v liečení niektorých ochorení a dostupnosť urgentnej lekárskej starostlivosti. Potvrdzuje to objektívne klesajúca úmrtnosť u niektorých diagnóz, ako napríklad pri srdcovom infarkte alebo náhlej mozgovej príhode, ako aj lepšie výsledky rekonvalescencie pacientov,“ hovorí Helena Radovanská, riaditeľka vývoja produktov UNIQA. UNIQA pred troma rokmi zaviedla plošnú zľavu pre klientov, ktorí spĺňajú parametre "štíhleho nefajčiara" (podľa BMI). Ten zaplatí do 20 % menej pri riziku smrti alebo v pripoistení veľmi závažných chorôb.

Zavádzanie sa nevypláca

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku. Ak dôjde k poistnej udalosti z pripoistenia závažných chorôb, pri ktorej je súvislosť s fajčením pravdepodobná, overuje sa osobná situácia aj anamnéza poisteného spätne. Ak sa ukáže, že vedome uviedol nepravdivé údaje v zdravotnom dotazníku, môže poisťovňa odstúpiť od dohodnutej zmluvy od začiatku alebo odmietnuť poistné plnenie. Ako rizikový faktor poisťovne nesledujú iba fajčenie, ale viacero ďalších, ako je obezita alebo krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta je možné len za vyššiu prirážku alebo so zodpovedajúcou výlukou vysoko pravdepodobných diagnóz.

Nadváha je aktuálnym problémom aj z pohľadu koronakrízy, počas ktorej sme nemali toľko pohybu, ako počas bežného života. Rolu však hrá aj skutočnosť, že do životného poistenia vstupujú ľudia vo vyššom veku, teda spravidla s vyššou hmotnosťou. "Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horší faktor než nadváha či dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť už v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zoberie pár rokov života až starším ročníkom, " upozorňuje Eva Trajboldová, manažérka produktov poistenia osôb UNIQA.

Prehodnotia sa „polepšeným“ podmienky?

Čo však v prípade, že po nejakom čase začne poistený zdravo žiť, schudne, prestane fajčiť a podobne? Môže poisťovňa podmienky prehodnotiť? „Prijateľnosť do poistenia posudzujeme pri vstupe do poistenia na celú poistnú dobu s prihliadnutím na zdravotný stav pred dojednaním zmluvy. Ak počas poistnej doby dôjde k zmene, je možné posúdenie opätovne vykonať, najmä v prípadoch, keď klient požaduje prehodnotiť navýšenie poistného,“ hovorí Kanderková.

Podľa Kukurovej sa klientov zdravotný stav prehodnocuje a skúma pri vstupe do poistenia; vtedy musí vyplniť zdravotný dotazník, prípadne doložiť lekárske správy – ak bol operovaný, alebo trpí nejakým ochorením a je potrebné zohľadniť detaily ochorenia. „To, či klient v priebehu trvania poistenia začne fajčiť, začne sa zle stravovať a tým pádom aj veľmi priberie, alebo naopak, prestane fajčiť či výrazne schudne, sa následne neprehodnocuje ani neskúma,“ vysvetľuje hovorkyňa. Klient v priebehu trvania poistenia opätovne vypĺňa zdravotný dotazník, iba ak robí zmeny na svojej poistke – ak dopoisťuje nejaké nové poistenie, alebo navyšuje poistnú sumu. „Vtedy sa prehodnocuje klientov aktuálny zdravotný stav, ale nanovo sa oceňuje iba to poistenie, ktoré klient dopoisťuje a navyšuje. Na ostatné poistenia, ktoré klient nemení, jeho zmenený zdravotný stav vplyv nemá.“

Vyberáme z Poistovne.sk

Businessman rata-005

Aký je rozdiel medzi poistnou sumou a poistným plnením?

Poistná suma môže, ale nemusí byť v rovnakej výške ako poistné plnenie. Vysvetlíme vám, aký je medzi nimi rozdiel a na čo si treba dať pozor pri určovaní výšky poistnej sumy.
19.05.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi poistnou sumou a poistným plnením?
Untitled-2

Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Allianz podporil vznik filmu britského dokumentaristu Divoká príroda Slovenska. Dokument o slovenskej prírode sa bude vysielať v 50-tich krajinách sveta. Zapojte sa do súťaže Allianz o účasť na nakrúcaní filmu.
16.05.2022
Čítať viac o Allianz je partnerom filmu o slovenskej prírode s legendárnym dokumentaristom

Vyberáme z banky.sk