Potrebujem vôbec zimné pneumatiky? Toto radia odborníci

Na Slovensku síce zákon jasne neuvádza, odkedy treba jazdiť na zimných pneumatikách, odborníci však odporúčajú prezuť auto hneď, ako teploty klesajú pod 7°C. Ako sa k povinnosti používania zimných pneumatík stavajú poisťovne pri poistnom plnení?

17611
Ak ste ešte svoje auto neprezuli na zimu, mali by ste tak urobiť. Povinnosť používať zimné pneumatiky jasne stanovuje zákon o cestnej premávke. Pri osobných autách zákon nepredpisuje presný dátum ale uvádza, že zimné pneumatiky musí mať vodič na vozidle vtedy, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Nákladným autám zas ukladá povinnosť jazdiť v čase od 15.11. do 31.3. len ak sú vybavené zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav.

Pre bezpečnosť teda nie je dôležitý dátum, ale poveternostné podmienky. Odborníci preto odporúčajú prezuť auto hneď, ako teploty klesnú pod 7°C. „Zimné pneumatiky sú svojím špeciálnym dezénom a gumenou zmesou na zimných cestách oveľa bezpečnejšie než letné. Brzdná dráha letných pneumatík môže byť totiž na zimných cestách dlhšia o 20 - 30%“, hovorí vedúci oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA poisťovne Martin Križan.

Zimné, letné či celoročné – ako je to s poistným plnením?

Povinnosť používať zimné pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. Podľa všeobecných poistných podmienok poistený musí dbať, aby poistná udalosť nenastala, nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené. V praxi to znamená, že poisťovňa pri likvidácii škody zväčša nerieši, či auto jazdilo na letných alebo zimných pneumatikách. Poisťovňa by pristúpila ku kráteniu poistného plnenia vtedy, ak by policajným vyšetrovaním bola preukázana súvislosť medzi vznikom škody a nesprávne zvolenými pneumatikami.

Platí to aj pre prípad tzv. celoročných pneumatík. Poisťovňa pri likvidácii škôd nerozlišuje medzi zimnými a celoročnými pneumatikami. Za zimnú pneumatiku sa považuje pneumatika s označením M+S (z anlg. mud and snow), ktorá sa používa na označenie zimných alebo celoročných pneumatík. Ak teda majú celoročné pneumatiky toto označenie, spĺňajú podmienky stanovené na jazdu v zime.

V prípade PZP a preukázania, že k nehode došlo práve kvôli nesprávnym pneumatikám, poisťovňa môže pristúpiť k uplatneniu nároku na náhradu poistného plnenia (alebo jeho časti), ktoré za vás vyplatila poškodenému – teda k regresu. Inými slovami, bude od vás ako od vinníka dopravnej nehody požadovať, aby ste škodu alebo jej časť zaplatili vy.

Ako je to s povinnosťou prezuť auto v zahraničí

Každá krajina má vlastné predpisy a je dobré poznať ich skôr ako vycestujete. V Rakúsku vás nerešpektovanie predpisov vyjde poriadne draho. Prezutie auta na zimu je povinné od 1.11. do 15.4. Nepodceňujte to, pokuty za neprezuté auto môžu dosiahnuť až niekoľko tisíc EUR.

V Českej republike zákon nestanovuje na prezutie vyslovene všeobecnú povinnosť, motoristi v Čechách majú jazdiť na zimných pneumatikách od 1. 11. do 31.3. v prípade, ak je na vozovke sneh, ľad alebo námraza. Niektoré úseky v ČR však zimnú výbavu povinne predpisujú a sú označené dopravnou značkou.

Maďarsko: Neexistuje žiaden predpis, ktorý by vyžadoval používanie zimných pneumatík.

Ukrajina: Nemá špeciálnu legislatívu zameranú na používanie zimných pneumatík.

Poľsko: Prezuť auto na zimu sa iba odporúča, nie je to povinnosť.

Nemecko: Zimná sezóna v Nemecku trvá od 1.10. do Veľkej noci. Autá musia byť v zimnej sezóne vybavené zimnými alebo celoročnými pneumatikami.

Vyberáme z Poistovne.sk

write-notes-from-laptop

Ak chcete zrušiť starú životnú poistku a uzatvoriť novú, na toto myslite vopred

V minulom článku sme sa venovali téme, či je alebo nie je možné zmeniť investičné resp. kapitálové poistenie na rizikové. V tomto článku sa pozrieme na to, či budete platiť nižšie, alebo vyššie poistné a poukážeme na najčastejšie chyby, ktoré klienti robia.
15.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Ak chcete zrušiť starú životnú poistku a uzatvoriť novú, na toto myslite vopred
female-dentist-at-work

Zdravotná poradňa: Výška doplatkov u lekára a zubára

Chcem sa opýtať, ak lekár účtuje za niektoré výkony doplatok, je tento doplatok rovnaký bez ohľadu na to, v akej zdravotnej poisťovni som poistená? Alebo poistenci niektorých poisťovní platia nižšie doplatky?
12.04.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Výška doplatkov u lekára a zubára
freelancer-typing-on-keyboard

Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Ak sa niekto dostal do ťažkej finančnej situácie a má investičné či kapitálové poistenie, môže svoju poistnú zmluvu zmeniť na rizikovú? Môže nasporené peniaze vybrať a použiť na preklenutie finančných ťažkostí? Dá sa zmeniť zmluva bez toho, aby ju klient musel vypovedať a uzatvoriť novú?
07.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Vyberáme z banky.sk