Téma: Ako si správne platiť zdravotné poistenie
Otázka:

Kedy si musí začať čerstvý vysokoškolák platiť zdravotné odvody?  

Odpoveď:
Čerstvý absolvent vysokej školy prestáva byť poistencom štátu dňom vykonania záverečnej skúšky (t. j. nie dňom promócie a ani nie 31. augustom). Od nasledujúceho dňa po vykonaní skúšky musí byť známy nový platiteľ poistného alebo si musí začať platiť preddavky na poistné sám absolvent. 
Odpovedal: Alica Hrubá (17.06.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk