Očkovanie na dovolenku do zahraničia. Čo všetko potrebujete vedieť? 1.časť

Chystáte sa na exotickú dovolenku? Rozhodne si nezabudnite zistiť fakty o očkovaní, ktoré vás pred cestou do tej-ktorej krajiny čaká. V tomto a nasledujúcom článku vám prinášame stručný prehľad potrebných faktov. Informácie poskytol Úrad verejného zdravotníctva SR.


Povinné odporúčania pred cestou do exotiky


Očkovanie pred cestou do zahraničia sa vykonáva na základe epidemiologickej situácie a rizika šírenia infekčných chorôb v cieľovej destinácii. Medzi očkovania, ktoré sa môžu vyžadovať pri vstupe do niektorých krajín, patria očkovanie proti žltej zimnici, meningokokovým nákazám a poliomyelitíde. Žltá zimnica sa vyskytuje najčastejšie vo vybraných krajinách Afriky a Latinskej Ameriky. Očkovania proti meningokokovým nákazám sa napríklad vyžadujú pri vstupe do Saudskej Arábie, najmä pri pútnických cestách. Očkovanie proti poliomyelitíde môžu niektoré krajiny vyžadovať najmä od osôb, ktoré prichádzajú z endemických oblastí. Ostatné druhy očkovania, ako je očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A a B, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu, besnote, cholere a iným infekčným ochoreniam preventabilných očkovaním, sú viac menej odporúčané.

Ako to funguje v praxi?

Cestovateľom sa odporúča pozrieť si na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie najaktuálnejšie rizikové oblasti pre jednotlivé druhy očkovaním preventabilných infekčných chorôb a tiež zoznam krajín s povinným alebo odporúčaným očkovaním proti žltej zimnici. Aktuálne odporúčania nájdete aj na stránke Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Odporúča sa tiež kontaktovať centrá pre cudzokrajné choroby v Slovenskej republike, ktoré poskytujú nielen informácie o očkovaní, ale aj samotné očkovanie a komplexné zdravotné služby pred vycestovaním. Očkovanie cestovateľov nie je hradené z verejného zdravotného poistenia

Očkuje praktický lekár, alebo treba ísť k špecialistovi?


Napriek tomu, že väčšinu druhov očkovaní dokážu aplikovať všeobecní lekári, odporúča sa kontaktovať centrá pre cudzokrajné choroby. Praktický lekár môže vykonať všetky druhy očkovania, ktoré sa vyžadujú do zahraničia. Cestovateľ si hradí očkovanie, očkovaciu látku a prípadne poplatok určený praktickým lekárom.

Čo sú centrá pre cudzokrajné choroby?


Sú to špecializované pracoviská zamerané na komplexné zdravotné služby pred cestou do zahraničia, ktoré sú zároveň oprávnené vydať potvrdenie o očkovaní do medzinárodného očkovacieho preukazu. Ide najmä o očkovanie proti žltej zimnici. Okrem informácií o očkovaní a samotného očkovania poskytujú komplexné služby pred vycestovaním, ako napríklad nastavenie antimalarickej profylaxie alebo odporúčanú liečbu v prípade výskytu ochorenia. V centrách pre cudzokrajné choroby si cestovateľ platí za služby príslušného pracoviska a očkovaciu látku vrátane zaočkovania z vlastných zdrojov.

Kde sa nachádzajú tieto ambulancie?


Centrá pre cudzokrajné choroby zamerané výlučne na komplexné služby pred cestou do zahraničia sa nachádzajú v niekoľkých mestách v rámci Slovenska, a to v Bratislave, Nitre, Žiline, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. Zoznam centier pre cudzokrajné choroby je dostupný na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak poistený počas poistenej cesty navštívi územieštátu/lokality, ktoré boli do dňa začiatku poistenej cesty štátnym orgánom oficiálne označené ako štáty/lokality kde prišlo k epidémii alebo bola Svetovou zdravotníckouorganizáciou (WHO) vyhlásená pandémia, a do ktorých sa odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča cestovať),prípadne boli uvedené v zozname rizikových štátov,ktorý poisťovateľ zverejnil na svojich obchodných miestach alebo svojej internetovej stránke, má poisťovateľ právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku choroby, ktorá sa v čase vzniku poistnej udalostivyskytovala a šírila ako epidémia alebo pandémia, zamietnuť.

Vyberáme z Poistovne.sk

Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník

Výtržníctvo a krádeže na cintorínoch nie je nič neobvyklé. Podľa správcov sú častým objektom zlodejov nielen kvety, vence a mosadzné svietniky, ale aj medené a  železné kríže alebo stojany.
26.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník
17794

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Policajné štatistiky z roku 2021 uvádzajú, že počet zrážok áut so zverou stúpol medziročne takmer o tretinu. Poistovne.sk vám poradia, ako nestratiť chladnú hlavu a ako vybaviť poisťovňu.
22.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
53665

Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Allianz – Slovenská poisťovňa získala ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo v 10. ročníku rebríčka, ktorý pravidelne vyhlasuje poradenská spoločnost PwC. Allianz sa tak stala jednotkou na poisťovacom trhu v efektívnom riadení ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.
22.10.2021
Čítať viac o Allianz získala prvenstvo za riadenie ľudského kapitálu

Vyberáme z banky.sk