Aké výhody má „eseročka“ pred živnosťou a naopak

Poistovne.sk zisťovali, aký je rozdiel v odvodoch a daniach majiteľa s.r.o. a živnostníka.


Ak začne živnostník viac zarábať a platiť aj vyššie odvody, začne uvažovať o prechode na inú formu podnikania - najčastejšie je to spoločnosť s ručením obmedzeným. Zvyčajne sa touto zmenou chce vyhnúť plateniu vysokých odvodov do Sociálnej poisťovne. Kedy sa mu to oplatí?

Aj živnostník, aj majiteľ eseročky síce musia platiť odvody, ale sú medzi nimi rozdiely napríklad v podmienkach, za akých vznikajú povinné sociálne odvody majiteľovi eseročky a za akých živnostníkovi, v ich výpočte a tiež v sadzbách poistného.

U živnostníka sa vznik povinného sociálneho poistenia posudzuje na základe jeho hrubých príjmov z minulého roka bez odpočítania výdavkov. Ak jeho hrubý príjem v minulom roku presiahol hranicu 5 298 eur, musí od 1. júla aktuálneho roka platiť sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý v tomto roku stúpol na 441,50 eur. Manévrovací priestor na zníženie odvodov je minimálny. Živnostník zaplatí na sociálnych odvodoch do rôznych fondov dokopy 33,15 % zo svojho príjmu, čo je v prípade minimálnych odvodov 146,50 eur.

Majiteľ „eseročky“ platí nižšie odvody

Majiteľ s.r.o. platí poistné v závislosti od toho, či sa považuje za zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom, alebo ostane vo firme len ako konateľ.

Ak je vo firme iba konateľom a nebudete poberať odmenu za výkon funkcie, nebude platiť sociálne odvody. Ak si však vyplatí podiely na zisku, teda dividendy, tie sú už zaťažené zdravotnými odvodmi vo výške 14%. A hoci tie sa podľa novely zákona v budúcom roku zrušia, od začiatku tohto roka sa zaviedla 7% daň z dividend. Na rozdiel od zdravotných odvodov sa táto daň bude platiť z celej sumy vyplatených dividend.

Podľa odborníkov je však problémom, že podnikateľ si nemôže počas roka pravidelne vyplácať podiely na zisku. To môže robiť len raz ročne. Zabezpečiť si pravidelný príjem môže podnikateľ troma spôsobmi:
1. zamestná sa vo vlastnej firme
2. bude pre vlastnú firmu robiť na dohodu
3. bude si vyplácať odmeny za výkon funkcie

Zo všetkých týchto príjmov sa však platia odvody. Ušetriť na nich môže majiteľ najmä vtedy, ak sa vo svojej firme zamestná na kratší pracovný úväzok. Vtedy sociálne a zdravotné odvody bude platiť zo svojej mzdy, ktorá môže byť nižšia ako minimálna mzda, ktorá je vo výške 435 eur.

Lista Odporucame

Výhody živnosti

Živnostník má oproti „eseročke“ výhodu v tom, že si z daní bude môcť odpočítať nezdaniteľnú časť na daňovníka. Tá je vo výške 3 803,33 eura ročne. Odpočítať si môže aj paušálne výdavky, a to až do výšky 40% z príjmov - najviac však 5 040 eur ročne. V budúcom roku budú paušálne výdavky dokonca 60% z príjmov (najviac 20 000 eur).
Žiadnu z týchto výhod s.r.o. nemá. Ak má podnikateľ reálne výdavky nízke, v „eseročke“ bude musieť zaplatiť vyššiu daň z príjmu a zdravotné odvody z vyplatených podielov na zisku.

K výhodám živnostníka patrí aj to, že platí nižšiu (len 19 %) daň z príjmu ako majitelia „eseročky“, ktorí sú zaťažení firemnou daňou 21%. 

Čo je výhodnejšie

Po prerátaní plusov a mínusov by mali úľavy na odvodoch v spoločnosti s ručením obmedzeným prevýšiť úľavy pre živnostníka. Odvody však nie sú všetko. Podľa odborníkov sa nedá jednoznačne tvrdiť, kedy sa oplatí živnosť a kedy „eseročka“. Vždy sa musí zobrať do úvahy konkrétna situácia podnikateľa.

Portál podnikajte.sk urobil modelové prepočty, aké by mal čisté príjmy živnostník s ročným príjmom 30 tisíc eur a majiteľ eseročky s tým istým príjmom. Z prepočtov vyplynulo, že živnostník, ktorý by si odpočítaval paušálne výdavky, by mal čistý príjem vyšší ako majiteľ s.r.o. až o viac ako 6,5 tisíc eur. No pre živnostníka, ktorý by mal reálne náklady napríklad vo výške 18 tisíc eur a neoplatilo by sa mu uplatňovať paušálne výdavky, by bolo výhodnejšie prejsť na „eseročku“, kde by jeho ročný disponibilný príjem bol vyšší. Na druhej strane , toto by platilo len za predpokladu, že by si celý príjem vyplácal iba ako podiel na zisku. Ak by chcel nejaký príjem poberať aj počas roka, výsledky by sa mohli zmeniť.

Plusy a mínusy
spoločnosť s ručením obmedzeným   živnosť
+ obmedzené ručenie majetkom
+ neplatenie sociálnych odvodov
+ možnosť výplaty príjmu ako dividendy
- vyššie dane z príjmu a náklady na účtovníctvo
- povinné platenie daňovej licencie (do roku 2018)
  + rýchle založenie
+ možnosť paušálnych výdavkov
+ uplatnenie daňového bonusu aj nezdaniteľného minima
+ menšie náklady na účtovníctvo
+ nižšia daň
- vyššie odvody
- neobmedzené ručenie majetkom
 

Vyberáme z Poistovne.sk

freelancer-typing-on-keyboard

Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Ak sa niekto dostal do ťažkej finančnej situácie a má investičné či kapitálové poistenie, môže svoju poistnú zmluvu zmeniť na rizikovú? Môže nasporené peniaze vybrať a použiť na preklenutie finančných ťažkostí? Dá sa zmeniť zmluva bez toho, aby ju klient musel vypovedať a uzatvoriť novú?
07.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?
doctors-office-flatlay

Čo robiť, ak vaše dieťa má COVID-19?

Aj keď sa o korona víruse hovorí najčastejšie v spojení so staršími ľuďmi, nevyhýba sa ani deťom. Pozrite si, koľko detí sa už s COVIDom stretlo. Poradíme vám, ako treba postupovať, ak sa nakazí dieťa.
30.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Čo robiť, ak vaše dieťa má COVID-19?
reading-in-hospital-waiting-room

Hodnotenie nemocníc 2020

Rebríček nemocníc bol zostavený za náklade hodnotenia takmer 6,5 tisíc pacientmi. Pozrite si, ktoré nemocnice sú hodnotené ako najlepšie a ktoré skončili na chvoste.
26.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Hodnotenie nemocníc 2020

Vyberáme z banky.sk