Poisťovňa vám za omeškané platby môže krátiť náhradu škody

Meškať s platbou poistného - špeciálne pri PZP - sa vám nemusí vyplatiť.

 


Na Poistovne.sk sa obrátil čitateľ, ktorý mal nehodu, ktorú zavinil. Škoda bola poškodenému vyplatená z povinného zmluvného poistenia (PZP) nášho čitateľa. Lenže v čase poistnej udalosti mal omeškanie splátky poistného a jeho poisťovňa si teraz nárokuje zo sumy zaplateného poistného plnenia až 70% späť. Zisťovali sme, či má poisťovňa právo na takéto konanie a či je jeho výška adekvátna.

100% regres

Od oslovených poisťovní sme zistili, že v tomto prípade si môžu nárokovať na regres, teda na krátenie škodového plnenia, v rôznej výške až po 100% z poistného plnenia. Funguje to tak, že v prípade poistného plnenia z PZP poisťovňa vyplatí poškodenému vždy celú výšku priznanej škody. „Následne si spomínaný postih uplatníme u vinníka škody, ktorý sa omeškal v platení poistného, a teda vinník dostane štandardnú výzvu na zaplatenie s vyčíslenou výškou postihu, ktorú je povinný zaplatiť,“ vysvetľuje Helena Kanderková špecialistka externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne. 

Poisťovne majú právo uplatniť si regres, pretože to schvaľuje zákon o PZP. Podľa neho má poisťovňa nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ak v čase, keď nastala poistná udalosť, bol poistený v omeškaní s platením poistného. Zákon teda umožňuje poisťovni v stanovených prípadoch uplatniť si voči poistenému nárok na náhradu vyplateného poistného plnenia, pričom strop je až do plnej výšky vyplateného plnenia. Podľa odborníkov poisťovňa má teda nárok na 100%-ný postih pri omeškaní s platením poistného.

Výška krátenia nie je jednotná

Je na rozhodnutí poisťovne, aké percento z vyplateného plnenia bude požadovať. Nejaký jednotný postup na uplatnenie postihu nie je,” tvrdí Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne.

Allianz - Slovenská poisťovňa v rámci PZP uplatňuje postih len vo výške 20% z poistného plnenia pri omeškaní platby poistného. “S výnimkou poistných udalosti, ktoré sa týkajú čelných skiel, kde si uplatňujeme plný postih, teda 100% pri omeškaní splátok poistenia,” dodáva Kanderková.

Union poisťovňa kráti náhradu škody podľa toho, ako dlho meškáte s poistným. „V našej poisťovni je táto výška závislá od dĺžky omeškania s platením poistného, a jej maximálna výška je v súčasnosti 30% z poistného plnenia,“ uvádza Beata Dupaľova Ksenzsighovová, hovorkyňa Unionu.

Poisťovne zohľadňujú pri uplatňovaní tohto nároku najmä počet porušených povinností a mieru závažnosti daného konania. Eva Jacková, hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní pripomína, že nárok v konkrétne uplatnenej výške nemôže znížiť ani súd svojim rozhodnutím. “Právna úprava tohto nároku nepriznáva súdu moderačné právo, ako je to napríklad pri náhrade škody,” dodáva. 

Na druhej strane pri majetkových škodách na dome či byte si poisťovne zvyčajne neuplatňujú žiadny postih a neznižujú poistné plnenie pri omeškaní splátky poistného. “Pre havarijné poistenie, ani poistenie nehnuteľnosti takýto inštitút neexistuje. Ide o špecifické právo poisťovne vyplývajúce zo zákona o PZP,” dodáva Jacková. Omeškanie platby pri iných druhoch neživotného poistenia môže mať za následok jedine to, že si poisťovňa započíta svoju pohľadávku na dlžné poistné voči pohľadávke klienta na poistné plnenie.  

 

Vyberáme z Poistovne.sk

image009

„Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

„Prevencia má cenu zlata!“ je názov novej preventívnej kampane Nadácie Allianz a Slovenského paralympijského výboru (SPV). Neuvážený skok do vody môže mať fatálne následky.
05.08.2022
Čítať viac o „Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň
chocolate-lab-dog

Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Cestovanie so psom alebo mačkou prináša určité obmedzenia a povinnosti. Dbať treba hlavne na bezpečnosť. Čo všetko treba zabezpečiť, aby vaša cesta prebehla hladko? Prinášame základný prehľad odporúčaní a informácie o poistení zvierat.
03.08.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Vyberáme z banky.sk