Nehody a ošetrenia. Čo sa platí z akej poistky? I. časť

Mali ste nehodu a vybili ste si zub? Prípadne sa vám niečo prihodilo na lyžovačke? Kto vám čo v akých situáciách uhradí? Pripravili sme pre vás niekoľko modelových príkladov.
Modelový príklad č.1:

Poistenec má nehodu po ceste z práce, vybije si predné zuby, na ktoré bude potrebovať mostík, a zlomí si nos. Z ktorého poistenia sa mu čo uhrádza?

Ošetrenie pacienta a s tým súvisiace liečebné náklady pacienta sú hradené v rámci verejného zdravotného poistenia. „Zároveň, pokiaľ má uzatvorené úrazové alebo životné poistenie, môže si uplatniť poistné plnenie aj zo svojej životnej či úrazovej poistky, v rámci rizík ktoré si dojednal ako trvalé následky úrazu, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu, denné odškodné pri pobyte v nemocnici... a iné,“ hovorí Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne. Poistnú udalosť klient štandardne nahlási poisťovni a priloží lekársku správu potvrdzujúcu zranenie.

Podľa Blanky Hatalovej, členky predstavenstva Komunálnej poisťovne, si klient v zmienenom prípade môže uplatniť poistnú udalosť z úrazového poistenia, a to vtedy, ak má uzatvorené pripoistenia:
  • čas nevyhnutného liečenia úrazu
  • trvalé následky úrazu
Čas nevyhnutného liečenia úrazu:
V prípade prechodných následkov úrazu počas dojednanej doby bude podľa Hatalovej poistenému vyplatené príslušné percento z poistnej sumy podľa osobitných oceňovacích tabuliek poisťovne. Doba liečenia úrazu musí byť minimálne 15 dní.

Trvalé následky úrazu:

V prípade trvalých následkov úrazu počas dojednanej poistnej doby podľa Hatalovej vyplatia poistenému príslušné percento z poistnej sumy. Ak sa jednotlivé následky úrazu týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok, maximálne však do výšky 100 %.

Lista Odporucame
 ►  Idete sa dať pred dovolenkou poistiť? Na toto rozhodne nezabúdajte!
 ►  Má vôbec úrazové poistenie zmysel?
 ►  Aké chyby robia Slováci pri životnom poistení 
 ►  Zákrok u nezmluvného lekára vám poisťovňa preplatí len čiastočne. Budete prekvapení ako to funguje!


Modelový príklad č.2:

Poistenec ide na lyžovačku v rámci Slovenska, zlomí si na nej nohu, je nutný zásah horskej služby, prevoz sanitkou do nemocnice, je mesiac práceneschopný. 

Ako poistencovi verejného zdravotného systému sú mu hradené všetky liečebné náklady. Zásah horskej záchrannej služby však musí mať poistený v rámci komerčného cestovného poistenia, ide o tzv. poistenie do hôr. „Podľa Zákona o Horskej záchrannej službe totiž záchrana v horách nie je súčasťou verejného zdravotného systému a každá osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, musí uhradiť náklady spojené s jej záchranou alebo pátraním,“ vysvetľuje Kanderková s tým, že poistenie do hôr je možné uzavrieť buď krátkodobo alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní. Pokiaľ má klient uzatvorené úrazové alebo životné poistenie, môže si uplatniť poistné plnenie aj zo svojej životnej či úrazovej poistky, v rámci rizík, ktoré si dojednal ako trvalé následky úrazu, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu, denné odškodné pri pobyte v nemocnici... a iné. „Poistné plnenie z jeho životnej poistky mu tak pomôže vykryť finančný výpadok v prípade mesačnej PN.“

Podľa Blanky Hatalovej si klient v zmienenom prípade môže uplatniť poistnú udalosť z:

► tuzemského cestovného poistenia
► životného poistenia, a to vtedy, ak má uzatvorené pripoistenia:
  • hospitalizácia následkom úrazu
  • denné odškodné za čas práceneschopnosti následkom úrazu
  • čas nevyhnutného liečenia úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • chirurgický zákrok
Tuzemské cestovné poistenie:
Keďže na Slovensku sú liečebné náklady hradené z povinného zdravotného poistenia, preplatenie ošetrenia úrazu v rámci cestovného poistenia doma klient nepotrebuje. Napriek tomu mu v prípade lyžovačky na Slovensku odporúča tuzemské cestovné poistenie.

Ak sa turisti zdržiavajú iba na zjazdovkách, povinnosť zabezpečiť potrebnú prvú pomoc vrátane zásahu Horskej záchrannej služby má prevádzkovateľ lyžiarskej trate a lanoviek. Poistenie do hôr je potrebné napríklad pri freeridovom lyžovaní (vo voľnom teréne, mimo značených lyžiarskych tratí). Zahŕňa totiž hľadanie osôb v horských oblastiach, vyslobodzovanie, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy) a v najtragickejších prípadoch aj prepravu telesných pozostatkov.

V ďalšej časti si pre vás pripravíme modelové príklady z nehody napríklad pri lyžovačke u našich rakúskych susedov a tiež z invalidity spôsobenej stratou končatiny pri zhubnej chorobe.


Vyberáme z Poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk