Ošetrenie člena rodiny. Na koho sa vzťahuje a ako ho možno čerpať?

Tieto situácie sa nám z času na čas stávajú: ochorie napríklad dieťa, treba s ním ísť k lekárovi a zostať dva týždne doma. Na akých rodinných príslušníkov sa vzťahuje takzvaná OČR? Je nejako limitovaná? Čo treba spĺňať? Dnes sa budeme venovať presne týmto otázkam.


Informácie nám poskytol Matej Neumann, špecialista externej komunikácie a hovorca zdravotnej poisťovne Union.

Na koho možno čerpať ošetrovné?

  • choré dieťa, chorého manžela/manželku (nie druha/družku), chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela/manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.
  • Dieťa na účely ošetrovania je vlastné dieťa, osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela/manželky alebo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

► Zdravotné poistenie u ľudí s iným príjmom. Čo sem patrí?
► Ako správne uhrádzať odvody do zdravotnej poisťovne
► Odchádzate do zahraničia? Nezabudnite sa odhlásiť
  • Nárok na ošetrovné nemôže teda vzniknúť napríklad starej mame na vnuka. Rovnako nemá poistenec nárok na ošetrovné v prípade ošetrovania svojho súrodenca/švagra.
  • Nárok na ošetrovné vzniká aj poistencovi, ktorý sa stará o zdravé dieťa do 10 rokov veku, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo v prípade, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bolo rozhodnutím príslušných orgánov (napríklad rozhodnutím zriaďovateľa na podnet regionálneho úradu verejného zdravotníctva) uzavreté, alebo ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Musí dať zamestnávateľ voľno?


Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť pracovné voľno na ošetrovanie člena rodiny. Ide o neplatené pracovné voľno bez náhrady mzdy.


Počas ošetrovania možno poberať dávku zo Sociálnej poisťovne, ktorá sa nazýva ošetrovné. Podmienkou je, že zdravotný stav blízkeho príbuzného si podľa potvrdenia jeho ošetrujúceho lekára musí nevyhnutne vyžadovať ošetrovanie inou osobou.

Vznik nároku na dávku

  • Nárok na ošetrovné je podmienený existenciou nemocenského poistenia alebo plynutím ochrannej lehoty v čase vzniku potreby ošetrovania. Ochranná lehota je 7 dní po ukončení nemocenského poistenia.
  • Pri ošetrovnom je potrebné dodržať osobnú a celodennú potrebu ošetrovania/starostlivosti.
  • Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na ošetrovné, ak zaplatili poistné na nemocenské poistenie v zákonom stanovenej lehote a výške (akceptuje sa suma dlžného poistného na nemocenské poistenie nižšia ako 5 eur).
  • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí navyše splniť podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania.

Nárok na ošetrovné si treba uplatniť v Sociálnej poisťovni.

Vyberáme z Poistovne.sk

hand-logs-in-to-laptop

Sme tu pre všetko, na čom záleží

V KOMUNÁLNEJ poisťovni sa vám snažíme ponúknuť tie najkomfortnejšie riešenia, čomu neustále prispôsobujeme aj našu webovú stránku www.kpas.sk. Uzatvorenie poistenia, nahlasovanie poistnej udalosti či správa klientskeho účtu – to všetko s nami vybavíte bezpečne a z pohodlia domova.
17.09.2020
Čítať viac o Sme tu pre všetko, na čom záleží
burst-nicole-de-khors-young-old-using-technology

Zmena zdravotnej poisťovne je jednoduchá. Zvládnete ju aj cez internet.

Minulý rok zmenilo zdravotnú poisťovňu viac ako 242-tisíc ľudí. Posledný termín na zmenu zdravotnej poisťovne tento rok je 30.9.2020. Akým spôsobom môžete podať prihlášku a na čo nesmiete zabudnúť?
14.09.2020 | redakcia
Čítať viac o Zmena zdravotnej poisťovne je jednoduchá. Zvládnete ju aj cez internet.
burst-Matthew Henry-zubar

Ponuka benefitov zdravotných poisťovní na rok 2021

Zdravotné poisťovne bojujú o klientov rôznymi benefitmi, ktoré poistencovi dokážu ušetriť stovky euro ročne. Oproti minulému roku pribudlo veľa noviniek. Oplatí sa ich poznať.
10.09.2020 | redakcia
Čítať viac o Ponuka benefitov zdravotných poisťovní na rok 2021

Vyberáme z banky.sk