Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

 Prosím v prípade autohavárie s pneumatikami na celoročnú prevádzku, mi môže poisťovňa znížiť plnenie poistnej dávky?
 

Odpoveď:
 Povinnosť používať konkrétne pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. V praxi to znamená, že poisťovňa pri likvidácii škody zväčša nerieši, či auto jazdilo na letných, zimných či celosezónnych pneumatikách. Podľa všeobecných poistných podmienok je však poistený povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené. Ku kráteniu plnenia by sme teda pristúpili iba vtedy, ak by sa policajným vyšetrovaním preukázala príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávne zvolenými pneumatikami. Ide najmä o prípady nehôd v zime, ktoré sa môžu stať na neprezutých letných pneumatikách.
Odpovedal: Roman Holček (12.07.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk