Téma: Poistenie nehnuteľnosti
Otázka:

Potrebujem zrušiť poistku na dom z dôvodu predaja nehnuteľnosti, ako postupovať?

Odpoveď:
Pri predaji nehnuteľnosti je potrebné požiadať písomne poisťovňu o zrušenie poistenia z dôvodu zániku predmetu poistenia.
K žiadosti sa prikladá list vlastníctva s novým majiteľom (kde je uvedený dátum zmeny vlastníka), prípadne Rozhodnutie príslušného katastrálneho odboru (kde je uvedená zmena na nového vlastníka).
Odpovedal: Milan Janásik (03.10.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk