Otázka:
24.07.2017 - Potrebujem pre účely Univerzity v Hong Kongu, kam idem študovať, anglickú verziu poistnej zmluvy, ktorú s Vami uzatváram. Je možné takýto dokument vystaviť? Predsa, keď mi môže banka vystaviť výpis z účtu v angličtine, ktorý tiež odo mňa škola požadovala, nemal by byť ani toto problém. Poraďte mi prosím.
Odpoveď:
02.08.2017 - Pri uzatváraní cestovného poistenia na našich pobočkách môže klient požiadať o vystavenie certifikátu, resp. potvrdenia o cestovnom poistení, ktorý mu pracovník vystaví na základe uzatvorenej poistnej zmluvy. Toto potvrdenie je dvojjazyčné - v slovenčine a v angličtine a obsahuje súhrn poistného krytia, ktoré si klient dojednal.
Sponzorované odkazy