Prečo sa oplatí sporiť na penziu aj v 2. pilieri

Úspory v druhom dôchodkovom pilieri sa môžu dediť, máte o nich lepší prehľad a sú na vašom osobnom účte.Prvý penzijný pilier sa inak nazýva aj priebežný alebo štátny, pretože si priebežne sporíte v štátnej pokladni na budúci dôchodok. Lenže v Sociálnej poisťovni, kam vaše odvody (14% zo mzdy) odchádzajú, nemáte svoj účet, na ktorom sa vám financie zbierajú. V tomto pilieri to funguje tak, že peniaze, ktoré tam dnes odvediete, používa Sociálna poisťovňa obratom ako penziu dnešným dôchodcom. Tento pilier sa tiež nazýva solidárny, keďže sporíte do spoločnej kasy (bohatší viac, chudobnejší menej) a výška vášho dôchodku bude závisieť od ekonomickej sily štátu v čase vášho odchodu do penzie, od demografického vývoja a samozrejme od schopnosti politikov a vlád vám úspory neminúť predčasne na akútne riešenie problémov s dlhmi štátu.lista d 4
 Problémom tohto systému je, že pomer tých, čo odvody platia, k tým, čo čerpajú dôchodky, sa preklápa v prospech dôchodcov. Keďže sa rodí málo detí a zároveň ľudia žijú dlhšie, tento pomer sa bude zhoršovať, pretože bude málo pracujúcich a veľa dôchodcov. Aj preto odborníci varujú, že dôchodok z 1. piliara v istej výške vôbec nie je istý.

Nevýhodou tohto „sporenia“ na dôchodok je tiež to, že ak sa nedožijete penzie, tá vám prepadne, lebo sa nedá dediť.

 
lista Neprehliadnite

Strata všetkých úspor nehrozí


Kto sa nechce spoliehať iba na štátny dôchodok, môže si sporiť aj v takzvanom 2. dôchodkovom pilieri. Tento pilier vznikol z dôvodu, aby aspoň časť penzie budúcich dôchodcov nebola závislá od demografie.
Prvý rozdiel oproti prvému pilieru je ten, že si naň odvádzate len 4% zo mzdy. Zvýšiť príspevky si môžete dobrovoľne najviac o 2%.

Druhý pilier je akumulačný, to znamená, že vaše odvody putujú na váš osobný dôchodkový účet v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) a tam sa následne zhodnocujú. Záleží od šikovnosti jej manažérov, nastavenia vášho rizika, ktoré si sami zvolíte a od situácie na finančných trhoch, koľko napokon zarobíte. Podnikanie DSS je tvrdo regulované štátom a na jeho fungovanie dohliada aj Národná Banka Slovenska, aby sa nestalo, že firma bude hazardovať s vašimi úsporami a prerobí vám všetko. Strata všetkých úspor podľa odborníkov nehrozí.

Súkromná penzia sa dá zdediť


Jednou z najdôležitejších výhod 2. piliera oproti 1. pilieru je, že nasporené peniaze sa dajú dediť. Ak sa nedožijete dôchodku, vaše peniaze v 1. pilieri prepadnú v podstate v prospech štátu. V 2. pilieri o peniaze neprídete a zdedia ich vaši príbuzní alebo osoba, ktorú si určíte.

Anuitná novela 2.piliera, ktorá začala platiť v minulom roku, však priniesla niektoré zmeny v oblasti dedenia. V 2. pilieri zdedia vaše úspory príbuzní, aj keď už dôchodok poberáte, avšak iba prvých sedem rokov. V praxi to vyzerá tak, že ak z druhého piliera dostanete doživotný dôchodok (anuita) 60 eur, a zomriete po dvoch rokoch od začiatku poberania, poisťovňa vyplatí určenej oprávnenej osobe sumu dôchodkov za zvyšných 5 rokov - teda 3 600 eur.

Ak v zmluve o poistení dôchodku neurčite oprávnenú osobu, stáva sa táto suma predmetom dedenia. Nový zákon priniesol aj zrušenie okruhu dedičov, ktorý by mali nárok na vaše dôchodkové úspory. Môžete si tiež určiť dobu vyplácania pozostalostného dôchodku a to na jeden alebo dva roky. Vdova, vdovec alebo sirota tak nezostanú po vašej smrti bez peňazí.

Viac poplatkov pri 2. pilieri


Nevýhodou sporenia v súkromnom dôchodkovom sporení je viac poplatkov. Platíte celkovo tri:
 • Poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet.
 • Poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
 • Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (v percentuálnom vyjadrení je to 10 % z dosiahnutého zhodnotenia majetku v danom fonde). Tento tretí poplatok si DSSka nemôže účtovať vždy, ale len vtedy, ak vám reálne peniaze zarobí.

Keďže výška poplatkov je regulovaná štátom, nie je veľký priestor na nich ušetriť. Ak by ste chceli prestúpiť do inej DSS, vzhľadom na podobnú výšku poplatkov v jednotlivých DSS tiež veľa neušetríte. Ak sa rozhodnete zmeniť svoju DSS, nemali by ste platiť sa zmenu žiadny poplatok v prípade, že to urobíte minimálne po roku sporenia.

Prvý dôchodkový pilier


Výhody
 • Solidarita v tomto pilieri vám garantuje minimálny dôchodok aj v prípade ak máte nízky príjem
 • Nie je veľmi závislý od finančný trhov
 • Nemá vekový limit na vstup
 • Vyšší príspevok zo mzdy

Nevýhody
 • Priebežnosť systému
 • Veľká závislosť od demografického vývoja
 • Ak sa nedožijete penzie tá vám prepadne, lebo sa nedá dediť
 • Závisí od hospodárenia štátu a od politických rozhodnutí (napr. výška valorizácie)

Druhý dôchodkový pilier


Výhody
 • 100% zásluhovosť – na osobnom dôchodkovom účte má sporiteľ vždy to, čo si tam odvediete + zhodnotenie, ktoré mu má zabezpečiť vaša DSS
 • Dediteľnosť – ak umriete pred tým, ako ste si začali čerpať dôchodok formou anuity, vaše úspory zdedia vaši príbuzní
 • Miernejšia závislosť od demografie
 • Nižšia závislosť od politických rozhodnutí
 • Lepší prehľad o svojich dôchodkových úsporách

Nevýhody
 • Výška vášho dôchodku je závislá aj od vývoja na finančných trhoch, ktorý môže byť nestály a v niektorých rokoch môžete aj prerábať
 • Podlieha zmenám pri zmene vlády či politikov
 • Vekový limit na vstup - do 35 rokov
 • Nižší príspevok z platu
 • Viac poplatkov pri sporení

Vyberáme z Poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk