Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Dobrý deň,skončil som školu a následne si vybavujem živnosť v Čechách. Mám 8 dní na to, aby som zmenu nahlásil poisťovni, ale nestíham si v Čechách vybaviť zdravotné a sociálne poistenie. Aký je poplatok či pokuta, keď zmenu nahlásim Sociálnej poisťovni a svojej zdravotnej poisťovni trebárs až na 10 deň alebo ešte neskôr?

Odpoveď:
Z Vašej otázky vyplýva, že na Slovensku ste po ukončení štúdia nepracovali a pracovať ani nechcete, vybavujete si živnosť v Čechách. V tejto súvislosti nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, v súvislosti s vybavovaním živnosti a prácou v Čechách nič oznamovať nemusíte. Žiadne oznamovacie a odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni by ste nemali ani v prípade, ak by ste určité obdobie boli nezamestnaný (teda neboli by ste poistený na sociálne poistenie ani na Slovensku ani v Čechách). Ako študent ste poistený na sociálne poistenie neboli (predpokladáme, že dobrovoľne ste si sám poistné dobrovoľne neplatili, za študentov neplatí už v súčasnosti poistné ani štát) a na Slovensku nebudete poistený ani počas výkonu práce v Čechách - ak budete pracovať výhradne v tejto krajine, podliehať budete systému sociálneho zabezpečenia v Českej republike. Určité oznamovacie povinnosti by ste po ukončení štúdia mali len vtedy, keby ste zo Sociálnej poisťovne poberali sirotský dôchodok, v takom prípade by ste museli oznámiť ukončenie štúdia. Sociálna poisťovňa nie je kompetentná vyjadrovať sa k zdravotnému poisteniu, odporúčame kontaktovať zdravotnú poisťovňu, v ktorej ste na Slovensku poistencom.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (26.02.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk