Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Moje dieťa bude mať 2 roky a ja sa chystám vrátiť do práce. Budem mať naďalej nárok na rodičovský príspevok?

Odpoveď:

Rodičovský príspevok priznávajú a vyplácajú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa, nie Sociálna poisťovňa.

Z dostupných informácii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že počas poberania rodičovského príspevku môže rodič pracovať. Bližšie informácie o prípadných obmedzeniach však môže poskytnúť len príslušný úrad práce, prípadne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (08.02.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk