Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Ak sa rozhodnem, že budem dobrovoľne nezamestnaná, musím platiť nejaké odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni? Je potrebné, aby som sa išla registrovať na sociálku a zdravotnú poisťovňu? Ak áno, viem vybaviť túto registráciu aj mailom alebo telefonicky?

Ak sa rozhodnem, že budem dobrovoľne nezamestnaná, musím platiť nejaké odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni? Je potrebné, aby som sa išla registrovať na sociálku a zdravotnú poisťovňu? Ak áno, viem vybaviť túto registráciu aj mailom alebo telefonicky?

--> Odpoveď:

Počas obdobia dobrovoľnej nezamestnanosti nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti a ani povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Počas tohto obdobia máte v prípade záujmu možnosť využiť inštitút dobrovoľného poistenia. Ak sa na dobrovoľné poistenie (dôchodkové, nemocenské, v nezamestnanosti) prihlásite a budete si sama riadne platiť poistné, obdobie dobrovoľného poistenia sa Vám zohľadní na účely priznania nároku na jednotlivé dávky zo Sociálnej poisťovne.

Bližšie informácie o dobrovoľnom poistení nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne, konkrétne » http://www.socpoist.sk/dobrovolne-poisteny/55168s . Informácie ohľadom zdravotného poistenia Vám vie poskytnúť len príslušná zdravotná poisťovňa, v ktorej máte zdravotné poistenie, otázky zdravotného poistenia do kompetencie Sociálnej poisťovne nepatria.

Odpovedal: Ing. Peter Višváder (29.01.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk