Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Aké asistenčné služby sú zahrnuté v PZP vo vašej poisťovni? Sú v havarijnom poistení zahrnuté aj nejaké ďalšie asistenčné služby?

Odpoveď:
UNIQA poisťovňa poskytuje počas celej doby platnosti poistenia k povinnému zmluvnému aj havarijnému poisteniu základné asistenčné služby UNIQA Assistance zdarma. Tieto asistenčné služby ocení vodič nielen v prípade dopravnej nehody, ale v akejkoľvek situácii, ktorá môže nastať na cestách doma či v zahraničí. Rozsah základných služieb zahŕňa napr. opravu vozidla, jeho odtiahnutie do servisu v prípade poruchy či nehody. Pri väčších poškodeniach dostane klient k dispozícii náhradné vozidlo, zabezpečenie ubytovania alebo náhradný spôsob dopravy (vlak, lietadlo). Asistenčné služba tiež klientovi UNIQA poisťovne zabezpečí pomoc pri defekte, strate kľúčov od vozidla, zámene paliva, krádeže vozidla či širokú ponuku právnej asistencie. Rozsah poskytnutej asistencie je však plne v kompetencii poskytovateľa asistenčných služieb UNIQA Assistance, nie UNIQA poisťovňa, a.s., preto je nutné ich kontaktovať a dohodnúť sa. Rozsah poskytovaných asistenčných služieb sa zasiela ku každému poistenému vozidlu samostatné v rámci poistenia (PZP alebo havarijného) a odporúčame ho mať uschovaný vo vozidle pre prípad potreby. Poisťovňa UNIQA navyše ponúka službu UNIQA Assistance Garancia, ktorá v prípade dopravnej nehody zabezpečí bezplatné odtiahnutie vozidla do klientom zvoleného preferovaného servisu. V prípade, ak má klient vo svojej poistnej zmluve uvedený svoj preferovaný servis a súčasne sa vozidlo nachádza v okruhu do 500 km, náklady na toto odtiahnutie preberá v plnej miere UNIQA Assistance.


Odpovedal: Mgr. Beata Lipšicová (04.09.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk