Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Ak mi vodič druhého auta nedá prednosť pri odbočovaní a narazí do mňa, kto hradí škodu?

Odpoveď:
V tomto modelovom prípade sa Vy ako vodič prvého vozidla javíte ako poškodený a máte nárok na náhradu škody z PZP druhého vozidla. Vždy treba postupovať podľa zákona o cestnej premávke alebo podľa usmernení, ktoré sú uvedené na asistenčnej karte UNIQA Assistance a myslieť na to, že účastníci nehody sú vždy povinní vypísať tlačivo "správa o nehode". V prípade, ak máte ako poškodený vodič prvého vozidla uzatvorené havarijné poistenie, môžete si si uplatniť nárok za vzniknutú škodu aj z vlastného havarijného poistenia. Poškodenému však vždy odporúčame zvážiť rozdielnosť nárokov z PZP a havarijného poistenia. Z vlastného havarijného poistenia sa rozsah poistného krytia zvyčajne vzťahuje iba na poškodenie vozidla a je presne definovaný v poistnej zmluve. V prípade PZP je rozsah nárokov oveľa širší, okrem škody na zdraví si pri poškodení vozidla môžete nárokovať aj znehodnotenie vozidla, náhradné vozidlo, ušlý zisk a pod. Na druhej strane, ak ide o staršie vozidlo, náhrada škody z PZP môže byť nižšia ako sú primerané náklady na opravu vozidla (zrážka za zhodnotenie vozidla / amortizácia).
Odpovedal: Mgr. Beata Lipšicová (04.09.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk