Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Je možné si pred dovolenkou poistiť auto proti vykradnutiu? Čo všetko toto poistenie pokrýva?

Odpoveď:
Špeciálne pripoistenie iba proti vykradnutiu nie je potrebné, pokiaľ máte havarijnú poistku. Tá kryje i škody spôsobené krádežou výbavy vozidla, resp. i škody z pripoistenia batožiny. V prípade škodovej udalosti, kde vystupujete ako poškodený a k odcudzeniu výbavy či batožiny došlo v príčinnej súvislosti s touto udalosťou, môžete si krytie uplatňovať ako samostatný nárok proti škodcovi.
Dovolenkárom však odporúčame, aby si nenechávali v aute batožinu a veci, pokiaľ majú možnosť uložiť ich na bezpečnejšie miesto. Ide najmä o situácie, keď auto parkuje pred domom alebo miestom prechodného ubytovania. Pri doplnkovom poistení batožiny sa totiž poistenie nevzťahuje na veci odcudzené z poisteného vozidla, ktoré bolo v uzamknutej garáži, vo dvore či na mieste obvyklého parkovania.
Odpovedal: Mgr. Beata Lipšicová (10.08.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk