Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Akým spôsobom mám postupovať, ak do mňa na dovolenke v zahraničí narazí iné auto?

Odpoveď:
Pri nehode v zahraničí odporúčame okamžite kontaktovať asistenčnú službu vašej poisťovne, ktorá Vám poskytne všetky informácie a potrebné rady. Odporúčame tiež vyhotoviť si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie na ceste, polohy vozidiel po nehode a uschovať si ich, prípadne ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne. V prípade, že ste sa dostali do kolízie s vodičom, ktorý nemá PZP, vždy odporúčame privolať políciu. A to aj v prípade, že ste nehodu nespôsobili Vy. Správu od polície bude totiž poisťovňa potrebovať kvôli plneniu, takisto správu o nehode, ktorá bude podpísaná všetkými účastníkmi nehody. Vždy pomôže, ak si poznačíte mená a počet účastníkov nehody i spolucestujúcich. V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu a pri väčších poškodeniach dostanete k dispozícii náhradné vozidlo.
Odpovedal: Mgr. Beata Lipšicová (10.08.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk