Téma: Poistenie nehnuteľnosti
Otázka:

Skúmate v prípade požiaru tiež technický stav krbu či komína? Je potrebné dokladovať revízne správy alebo stačí, ak je komín či krb v dobrom technickom stave? A ak je revízia povinnosťou v poistných podmienkach - ako často som povinný dať si revízie robiť?

Odpoveď:

Samozrejme, pri riešení poistnej udalosti skúmame aj technický stav krbu a komína (pokiaľ sa zachoval) a to, či má klient platné revízie príslušných stavebných prvkov. Podľa aktuálnych právnych predpisov má vlastník nehnuteľnosti povinnosť udržiavať skolaudovanú nehnuteľnosť v dobrom technickom stave a  v zmysle platných príslušných vyhlášok mať platné revízie príslušných stavebných prvkov (napr. komín, elektrika, plynové potrubie) alebo pravidelné servisné prehliadky zariadení (napr. kotol a pod.) V rámci pripoistenia asistenčných služieb zabezpečujeme prostredníctvom asistenčnej centrály servis a údržbu nasledovných služieb:
- čistenie komína
- servisná prehliadka kotlov

Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (21.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk