Téma: Poistenie nehnuteľnosti
Otázka:

Má zmysel dať si poistiť nehnuteľnosť aj domácnosť? Aký je v tom rozdiel?

--> Odpoveď:

Každé z týchto dvoch poistení slúži na poistenie niečoho iného. Laicky povedané, ak by sme zobrali dom a prevrátili ho naopak, všetko, čo sa z neho vysype, kryje poistenie domácnosti. No a steny a hrubú stavbu zasa poisťujeme v rámci poistenia nehnuteľnosti. Má preto určite zmyslel uzatvoriť si obe tieto poistenia. Pretože ak by sa klientovi napríklad poškodila elektronika, poistenie nehnuteľnosti takúto škodovú udalosť nepokryje, pokryje ho však poistenie domácnosti. A naopak, ak by dom napríklad zaplavila voda, je potrebné mať poistenú aj nehnuteľnosť.
Keďže kúpa bytu, rodinného domu alebo rozostavanej stavby stojí vlastníka neraz všetky úspory a vo väčšine prípadov je v snahe zabezpečiť si vlastné bývanie nútený sa aj na niekoľko rokov zadlžiť, mal by uvažovať nad poistením, ktoré by ho v prípade vzniknutých škôd finančne krylo.

Proti prírodným katastrofám sa oplatí uzavrieť poistenie nehnuteľnosti. V rámci poistenia nehnuteľnosti sa poistenie vzťahuje na nehnuteľné veci ako rodinný dom; byt alebo nebytový priestor; rekreačná budova, vrátane technického, energetického a technologického vybavenia. Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje aj na:

a) stavebné súčasti;
b) vedľajšie stavby; (napr. garáž, garážové státie, garážový box; hospodárska budova, kôlňa, stodola, dielňa, letná kuchyňa, práčovňa, sklad a pod.)
c) stavebný materiál, stavebné mechanizmy a stavebné náradie;
d) príslušenstvo bytu a spoločné časti bytového domu.

Proti škodám vzniknutým v domácnosti sa oplatí uzavrieť poistenie domácnosti. V rámci poistenia domácnosti sa poistenie vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, rodinného domu, alebo rekreačnej budovy, slúžia na prevádzku domácnosti, alebo uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti a nachádzajú sa v mieste poistenia a sú vo vlastníctve poisteného. Za hnuteľné veci považujeme nábytok (okrem vstavaného), koberce, textil, obuv, elektrospotrebiče (okrem zabudovaných), audiovizuálnu techniku, náradie, starožitnosti, umelecké diela atď.

Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (01.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk