Ako si vybrať dôchodkový fond v 2.pilieri

V rámci 2. dôchodkového piliera si môžete sporiť na penziu a zhodnocovať úspory, pretože DSS vaše peniaze investuje do rôznych finančných aktív ako sú akcie alebo dlhopisy.


Pri zakladaní sporenia v 2. pilieri si môžete vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) vybrať z troch alebo štyroch druhov dôchodkových fondov, v ktorých sa budú vaše peniaze zhodnocovať.

1. akciový 
2. zmiešaný 
3. dlhopisový 
4. indexový

Platí, že fondy, ktoré investujú do rizikovejších aktív ako sú akcie, vám môžu priniesť vyššie výnosy, ale aj straty. Medzi najvýnosnejšie patria akciové a indexové fondy.

Najmenej rizikové, ale aj najmenej výnosné sú dlhopisové fondy, ktoré investujú najmä do štátnych dlhov.

„Sporenie v tomto fonde je vhodné pre konzervatívnejších sporiteľov a pre sporiteľov, ktorým zostáva do dôchodku menej ako 10 rokov. Na dlhopisový dôchodkový fond sa na rozdiel od iných typov fondov vzťahuje garancia v zmysle zákona,“ radí Mário Adámek, člen predstavenstva AEGON, DSS.

Zmiešané fondy investujú peniaze do dlhopisov, ale aj do akcií v polovičnom pomere.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


V akciovom fonde sa podiel akcií na celkovom majetku fondu môže pohybovať medzi 20 % až 100 %. Fond investuje aj do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu.

Podľa Adámka akciový fond je vhodný pre klientov, ktorí požadujú vyššie zhodnotenie svojich úspor na dôchodok. Zároveň sú ochotní akceptovať vyššie riziko kolísania hodnoty dôchodkovej jednotky fondu. U týchto klientov je predpoklad dostatočne dlhého sporenia – približne aspoň 15 rokov.

Najrizikovejšie je sporenie v indexových fondoch, ktoré investujú do akciových indexov a rôznych trhových derivátov.

Vychádzajúc zo získaných údajov o výkonnosti jednotlivých tried aktív, teoreticky najvyšší potenciál zhodnotenia úspor má indexový negarantovaný fond. Treba si uvedomiť, že tento fond môže vykazovať výrazné kolísanie svojej dôchodkovej jednotky, a to rovnako smerom hore ako i dole. Preto je určený pre klientov, ktorí dobre poznajú všetky riziká spojené s investovaním do tohto typu fondu, a budú si na dôchodok sporiť dostatočne dlhú dobu-najmenej 20 rokov,“ dodáva Adámek.

lista Neprehliadnite

Zmena fondu je rýchla


Dôchodkový fond môžete ľubovoľne zmeniť a sporiť si môžete aj v dvoch fondoch súčasne. Jediné obmedzenie je zo zákona, ktorý hovorí, že od 50 rokov musíte mať povinne 10% z hodnoty osobného účtu v dlhopisovom garantovanom fonde.

Zmenu dôchodkového fondu môžete vo väčšine DSSiek urobiť cez svoj osobný účet na internete. Proces zmeny trvá iba niekoľko dní.

V zásade možno povedať, že k presunu do iného fondu dôjde už v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia a spracovania žiadosti o presun. Klient si môže aj sám určiť deň presunu do iného fondu,“ dodáva Adámek.

Ak by ste mali obavy z toho, že v 2. pilieri môžete stratiť všetky úspory kvôli nezodpovednosti správcovskej firmy, mali by ste vedieť, že jej podnikanie je regulované. Na jeho fungovanie dohliada Národná banka Slovenska ako aj depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Depozitár je banka, ktorá nie je majetkovo prepojená s DSS.

Možnosť straty všetkých úspor v druhom pilieri považujem vzhľadom na veľmi prísnu reguláciu v oblasti dôchodkového sporenia a širokú diverzifikáciu investícií v dôchodkových fondoch za takmer nepravdepodobnú,“ dodáva Adámek. 

Vyberáme z Poistovne.sk

image009

„Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

„Prevencia má cenu zlata!“ je názov novej preventívnej kampane Nadácie Allianz a Slovenského paralympijského výboru (SPV). Neuvážený skok do vody môže mať fatálne následky.
05.08.2022
Čítať viac o „Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň
chocolate-lab-dog

Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Cestovanie so psom alebo mačkou prináša určité obmedzenia a povinnosti. Dbať treba hlavne na bezpečnosť. Čo všetko treba zabezpečiť, aby vaša cesta prebehla hladko? Prinášame základný prehľad odporúčaní a informácie o poistení zvierat.
03.08.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Vyberáme z banky.sk