Aké poplatky vás pri dôchodkovom sporení v 2. pilieri čakajú

So sporením si na penziu v 2. pilieri sú spojené zákonom limitované poplatky. Sporiteľ si ich znížiť nemôže, DSSka iba čiastočne v rámci konkurenčného boja.


V súkromnom dôchodkovom sporení tiež nazývanom "2. pilier" na sporiteľov čakajú tri druhy poplatkov, ktorých výška je limitovaná zákonom:
  1. Poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb, pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa
  2. Poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
  3. Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Ten sa mení každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákona (v percentuálnom vyjadrení je to 10 % z dosiahnutého zhodnotenia majetku v danom fonde).
Tento tretí poplatok si dôchodková správcovská spoločnosť (DSSka) nemôže účtovať vždy, ale len vtedy, ak vám reálne peniaze zarobí.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


„Nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde má spoločnosť iba vtedy, ak vypočítaná suma podľa vzorca uvedeného v zákone bude mať kladnú hodnotu. V prípade zápornej hodnoty, spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie. Ide zároveň o horné limity poplatkov,“ vysvetľuje Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ poisťovacej časti ING Slovensko.

Rastislav Kraľovič z AXA poisťovne vysvetľuje, že pri poplatkoch nejde o odplatu DSSke, ale poplatky zahŕňajú všetky výdavky, ktoré je spoločnosť povinná platiť za investovanie vo fondoch, za vedenie bežných účtov či obchodníkom s cennými papiermi.

lista Neprehliadnite

Na poplatkoch veľa neušetríte


Keďže výška poplatkov je regulovaná štátom, nie je veľký priestor na nich ušetriť. Ak by ste chceli prestúpiť do inej DSS, vzhľadom na rovnakú alebo podobnú výšku poplatkov v jednotlivých DSS tiež veľa neušetríte.

Napriek tomu zákon ponúka istý priestor na konkurenčný boj. Štát v zákone určil stropy poplatkov, ale nie dno. Takže DSSky si môžu - aj nemusia - účtovať najvyšší možný poplatok. V rámci boja o klienta sú ochotné z poplatkov zľaviť.

Naša spoločnosť je navyše pripravená vyhodnotiť individuálne s každým klientom jeho situáciu a poradiť mu, či je 2. pilier pre neho vhodný alebo nie. Zadarmo našim klientom ponúkame i revíziu aktuálnej zmluvy a vysvetlenie jej stavu či poplatkov,“ dodáva Zápotočný.

Sporiteľ má obmedzené možnosti ako ovplyvniť výšku poplatkov. Ušetriť môžete jedine vtedy, ak zmeníte fond sporenia na indexový kde je poplatok nižší (0,2 % ročne) oproti poplatku pri dlhopisovom, zmiešanom aj akciovom fonde (0,3 % ročne). Na druhej strane je tento fond viac rizikový a zaplatíte zaň vyšší poplatok za zhodnotenie svojou majetku.

Poplatok za zmenu DSS len do roka


Ak sa rozhodnete zmeniť svoju DSS, nemali by ste platiť za zmenu žiadny poplatok len ak to urobíte po uplynutí minimálne 1 roku sporenia.

V prípade, že zmenu DSS urobíte do jedného roka, zaplatíte Sociálnej poisťovni poplatok vo výške 16 eur za vydanie akceptačného listu.

Ak by DSS-ka chcela meniť poplatky, má zo zákona povinnosť informovať o zmene poplatkov v periodickej tlači a na svojej internetovej stránke najneskôr 30 dní pred tým, ako ich zmení. 

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, v ktorých prípadoch nesie zodpovednosť za škody škola.
20.09.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?
AdobeStock-Komunalna-p-18-9-2023

Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Havarijné poistenie patrí medzi majiteľmi ojazdených áut k často diskutovaným témam. U mnohých vodičov „jazdeniek“ panuje názor, že sa neoplatí, no v skutočnosti má množstvo výhod, ktoré vám dokáže uľahčiť život na cestách. A to dokonca aj v prípadoch, že má vaše vozidlo už čosi za sebou.
18.09.2023
Čítať viac o Havarijné poistenie: Prečo má zmysel aj u starších vozidiel?

Vyberáme z banky.sk