Aké poplatky vás pri dôchodkovom sporení v 2. pilieri čakajú

So sporením si na penziu v 2. pilieri sú spojené zákonom limitované poplatky. Sporiteľ si ich znížiť nemôže, DSSka iba čiastočne v rámci konkurenčného boja.


V súkromnom dôchodkovom sporení tiež nazývanom "2. pilier" na sporiteľov čakajú tri druhy poplatkov, ktorých výška je limitovaná zákonom:
  1. Poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu, ktorý nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb, pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa
  2. Poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
  3. Poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Ten sa mení každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákona (v percentuálnom vyjadrení je to 10 % z dosiahnutého zhodnotenia majetku v danom fonde).
Tento tretí poplatok si dôchodková správcovská spoločnosť (DSSka) nemôže účtovať vždy, ale len vtedy, ak vám reálne peniaze zarobí.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


„Nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde má spoločnosť iba vtedy, ak vypočítaná suma podľa vzorca uvedeného v zákone bude mať kladnú hodnotu. V prípade zápornej hodnoty, spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie. Ide zároveň o horné limity poplatkov,“ vysvetľuje Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ poisťovacej časti ING Slovensko.

Rastislav Kraľovič z AXA poisťovne vysvetľuje, že pri poplatkoch nejde o odplatu DSSke, ale poplatky zahŕňajú všetky výdavky, ktoré je spoločnosť povinná platiť za investovanie vo fondoch, za vedenie bežných účtov či obchodníkom s cennými papiermi.

lista Neprehliadnite

Na poplatkoch veľa neušetríte


Keďže výška poplatkov je regulovaná štátom, nie je veľký priestor na nich ušetriť. Ak by ste chceli prestúpiť do inej DSS, vzhľadom na rovnakú alebo podobnú výšku poplatkov v jednotlivých DSS tiež veľa neušetríte.

Napriek tomu zákon ponúka istý priestor na konkurenčný boj. Štát v zákone určil stropy poplatkov, ale nie dno. Takže DSSky si môžu - aj nemusia - účtovať najvyšší možný poplatok. V rámci boja o klienta sú ochotné z poplatkov zľaviť.

Naša spoločnosť je navyše pripravená vyhodnotiť individuálne s každým klientom jeho situáciu a poradiť mu, či je 2. pilier pre neho vhodný alebo nie. Zadarmo našim klientom ponúkame i revíziu aktuálnej zmluvy a vysvetlenie jej stavu či poplatkov,“ dodáva Zápotočný.

Sporiteľ má obmedzené možnosti ako ovplyvniť výšku poplatkov. Ušetriť môžete jedine vtedy, ak zmeníte fond sporenia na indexový kde je poplatok nižší (0,2 % ročne) oproti poplatku pri dlhopisovom, zmiešanom aj akciovom fonde (0,3 % ročne). Na druhej strane je tento fond viac rizikový a zaplatíte zaň vyšší poplatok za zhodnotenie svojou majetku.

Poplatok za zmenu DSS len do roka


Ak sa rozhodnete zmeniť svoju DSS, nemali by ste platiť za zmenu žiadny poplatok len ak to urobíte po uplynutí minimálne 1 roku sporenia.

V prípade, že zmenu DSS urobíte do jedného roka, zaplatíte Sociálnej poisťovni poplatok vo výške 16 eur za vydanie akceptačného listu.

Ak by DSS-ka chcela meniť poplatky, má zo zákona povinnosť informovať o zmene poplatkov v periodickej tlači a na svojej internetovej stránke najneskôr 30 dní pred tým, ako ich zmení. 

Vyberáme z Poistovne.sk

34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo
burst-research-labjpg

Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetické útoky sú tri najväčšie hrozby podnikania v roku 2021. Všetky tri sú silne prepojené. Pandémia poskočila zo 17. na 2. miesto top rizík podnikania. Až 59 % respondentov ju považuje za hlavnú príčinu prerušenia výroby. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie prinesú v tomto roku viac platobnej neschopnosti, rekordný nárast bankrotov a pravdepodobne podporia ďalšie občianske nepokoje.
19.01.2021
Čítať viac o Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov
54134

Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Stav úspor v konzervatívnych dlhopisových dôchodkových fondoch sa za posledný rok znížil len minimálne: zo 72 % (2019) na 69 % (2020). Ak chcete získať pri odchode do dôchodku 3-krát vyššie úspory, je načase prestúpiť z konzervatívneho do rastového fondu.
19.01.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Vyberáme z banky.sk