Kedy vystúpiť či ostať v 2. pilieri

V akom veku a pri akom príjme sa oplatí ostať v 2. pilieri?


S blížiacim sa otvorením 2. dôchodkového piliera sa nás čitatelia najmä vo vyššom veku nad 50 rokov pýtajú či majú zostať alebo vystúpiť z tohto sporenia.

Oslovený odborníci z DSS tvrdia, že pri rozhodovaní či ostať alebo vystúpiť musíte zvažovať viacero faktorov.

V prvom rade vyzdvihujú možnosť, že budete poberať dôchodok z dvoch zdrojov Sociálnej poisťovne a životnej poisťovne a tieto dva zdroje nebudú na sebe závislé.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


Čo sa týka približnej vekovej a príjmovej hranice kedy sa už oplatí ostať v 2. pilieri sú odborníci opatrní.

Pre výpočet dôchodku z 2. piliera je dôležitá suma, ktorú si sporiteľ nasporí. Od tejto sumy bude závislý dôchodok z tohto systému,“ tvrdí Rastislav Kráľovič, manažér pre správu dôchodkových fondov poisťovne AXA.

Jan Zápotočný, obchodný riaditeľ poisťovne ING sa domnieva, že ak celková doba sporenia v 2. pilieri bude dlhšia ako 10 rokov a hrubá mesačná mzda sporiteľa nebude veľmi nízka, oplatí sa mu v 2. pilieri ostať alebo do neho vstúpiť.

Sporenie v 2. pilieri má nepochybne zmysel aj pre nižšie príjmové skupiny, resp. starších sporiteľov, pretože toto sporenie ponúka výhody akými je napr. osobné vlastníctvo nasporených prostriedkov alebo dediteľnosť úspor,“ dodáva.

Za dôležitý dôvod pre zotrvanie v 2. pilieri považuje Zápotočný aj predpokladané zvyšovanie dôchodkového veku a znižovanie dôchodkov z I. piliera vzhľadom na súčasný demografický vývoj.

lista Neprehliadnite

Vypočítať dôchodok presne sa nedá
 

Ak by ste si chceli dopredu vypočítať výšku penzie z 2. piliera a porovnať ju s predpokladanou v 1. pilieri nie je to ľahké, pretože tam vstupuje veľa faktorov, ktoré nevie nikto do budúcnosti predpovedať.

Výpočet dôchodku z 1. ako aj z 2. piliera závisí od množstva faktorov, ktoré sa v čase menia (dĺžka dôchodkového poistenia či sporenia, výška príjmu, inflácia, výnosy dôchodkových fondov či prípadné legislatívne zmeny) a klient môže pracovať iba s odhadmi výšky dôchodku,“ vysvetľuje Zápotočný.

Na stránkach Sociálnej poisťovne je možné nájsť informácie o výpočte dôchodku z 1. piliera, ale sú skôr orientačné.

Životné poisťovne si svoje výpočty strážia a pri výpočte doživotnej renty používajú svoje údaje o priemernom veku dožitia (úmrtnostné tabuľky).

„Tie by sa nemali veľmi líšiť od verejne dostupných informácii,“ dodáva Kráľovič.

Na základe otázok čitateľov sme namodelovali dvoch sporiteľov a opýtali sme sa odborníkov či majú ostať v 2. pilieri.

Sporiteľ má 40 rokov, v 2. pilieri je 10 rokov a zarába okolo 1000 eur mesačne.

Keď ste vstupovali do 2. piliera mali ste 30 rokov. V čase, keď dosiahnete dôchodkový vek, finančná čiastka ktorú nasporíte za viac ako tridsať rokov bude predstavovať zaujímavú sumu, pričom práve od tejto sumy bude závisieť váš budúci dôchodok. Vo všeobecnosti platí, že vstup sa odporúča mladým ľudom, ktorí budú sporiť v tomto systéme dlhší čas,“ odporúča Kráľovič.

Zápotočný z ING tvrdí, že taký klient by mal určite ostať v 2. pilieri.

Ak budete sporiť v 2. pilieri dlhodobo a mať vyššiu mzdu, je veľmi pravdepodobné, že si na osobnom dôchodkovom účte nasporíte dostatok prostriedkov, ktoré Vám zabezpečia vyšší dôchodok ako keby ste zostali iba v 1. pilieri,“ dodáva.

Sporiteľ má nad 50 rokov a je 10 rokov v 2. pilieri. Zarába od 500 do 800 eur mesačne. Čo je pre neho výhodnejšie zostať v 2. pilieri alebo vystúpiť?

Kráľovič tvrdí, že v tomto prípade nie je možné presne poradiť, pretože poskytnutých informácií o klientovi je málo.

„V tomto prípade je nutné posúdiť veľmi veľké množstvo okolností, a nielen iba nasporenú sumu v 2. pilieri a predpokladaný zárobok. Odporúčame určite vziať do úvahy zdravotný stav, vyhliadky do budúcnosti (t.j. do času odchodu do dôchodku), osobné a majetkové pomery a iné. V každom prípade je vhodné diverzifkovať zdroje, z ktorých v budúcnosti bude dôchodca dostávať svoje príjmy. Môže nastať situácia, že v dôsledku demografického vývoja o 30 rokov, súčasný päťdesiatnik bude dostávať v kombinácii 2. a 1. piliera vyšší dôchodok ako iba ten, ktorý sa rozhodne pre 1. pilier," dodáva.

Vyberáme z Poistovne.sk

34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo
burst-research-labjpg

Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetické útoky sú tri najväčšie hrozby podnikania v roku 2021. Všetky tri sú silne prepojené. Pandémia poskočila zo 17. na 2. miesto top rizík podnikania. Až 59 % respondentov ju považuje za hlavnú príčinu prerušenia výroby. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie prinesú v tomto roku viac platobnej neschopnosti, rekordný nárast bankrotov a pravdepodobne podporia ďalšie občianske nepokoje.
19.01.2021
Čítať viac o Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov
54134

Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Stav úspor v konzervatívnych dlhopisových dôchodkových fondoch sa za posledný rok znížil len minimálne: zo 72 % (2019) na 69 % (2020). Ak chcete získať pri odchode do dôchodku 3-krát vyššie úspory, je načase prestúpiť z konzervatívneho do rastového fondu.
19.01.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Vyberáme z banky.sk