2. dôchodkový pilier

Druhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2.pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa.

To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1.piliera.

Články z kategórie 2. dôchodkový pilier
Čo vám pomôže k lepšiemu dôchodku?
04.04.2016 - Tretí dôchodkový pilier predstavuje formu dobrovoľnej prípravy sporiteľa na dôchodok. V mnohých prípadoch podávajú v tomto smere pomocnú ruku zamestnávatelia, ktorí ponúkajú svojim zamestnancom možnosť firemného benefitu v podobe príspevku na zmluvu doplnkového dôchodkového sporenia (DDS). čítať viac »
DSS v druhom pilieri spravujú 6,42 mld. eur
09.06.2015 - Čistá hodnota majetku sporiteľov tak medzitýždenne klesla o 94,7 mil. eur. čítať viac »
Zmluvu o dôchodku z 2. piliera podpísalo 187 sporiteľov
08.06.2015 - Sporiteľ si nemusí vybrať z ponuky dôchodkov a môže požiadať o dôchodok zo sporivého piliera kedykoľvek neskôr. čítať viac »
Sporitelia v druhom pilieri majú na účtoch 6,52 mld. eur
02.06.2015 - Čistá hodnota majetku sporiteľov tak medzitýždenne klesla o 22,7 mil. eur. čítať viac »
Zmluvu o dôchodku z 2. piliera podpísalo 180 sporiteľov
29.05.2015 - O vyplácanie penzie z druhého piliera požiadalo 530 sporiteľov. čítať viac »
DSS v druhom pilieri spravujú vyše 6,54 mld. eur
26.05.2015 - Čistá hodnota majetku sporiteľov tak medzitýždenne vzrástla o 1,37 mil. eur. čítať viac »