Zoznam DSS a fondov

DSS
 
Depozitár Spravované fondy
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Tatrabanka, a.s.
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
 

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond
 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

od 1.11.2019 pod NN dôchodkovú správcovskú spoločnosť patrí aj AEGON DSS. Viac informácií nájdete tu.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
 

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
 

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond 
 

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond 
 
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond
 
 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  Československá obchodná banka, a.s.
 KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
 

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
 

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond
 

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond
 
365.life, d.s.s., a.s.
(do 3.7.2021 to bola DSS PABK)
 Československá obchodná banka, a.s.  
365.life dlhopisový garantovaný d. f.
 

365.life akciový negarantovaný d. f.
 

365.life indexový negarantovaný d. f.
 
 UNIQA d.s.s., a.s.
(do 15.1.2021 to bola AXA d.s.s., a.s.)
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s.
 

Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s.
 

Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s.
 

Vyberáme z banky.sk