Téma: Poistenie nehnuteľnosti
Otázka:

Keď mi maľovku v byte poškodil dym z kozubu, bude poisťovňa zisťovať aj to či mám revíziu komína? 

Odpoveď:
Ak sa stane, že prevádzkovaním kozubu, napríklad dymom unikajúcim z otvoreného kozubu alebo pri otváraní dvierok na kachliach, či krbovej vložke, dôjde k ušpineniu maľovky alebo iných predmetov sadzami, na takéto poškodenie sa poistné krytie nevzťahuje. Preto ani poisťovňa pri tejto príležitosti nebude preverovať, či má krb, kozub a tiež samotný komín platnú revíziu.
Revíziu na komín a ostatné zariadenia na komín pripojené by si poisťovňa žiadala v prípade, že by aj samotná príčina požiaru v dome alebo domácnosti mala súvis s poruchou komína alebo dymovodu. V takom prípade by mohla poisťovňa pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia.
Rovnako sa poistné krytie nevzťahuje na poškodenie predmetov vystavených pôsobeniu sálavého tepla vydávaného kozubom alebo krbom. 
Odpovedal: Judita Smatanová (26.11.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk