Asistenčné služby pri PZP sú limitované

Asistenčné služba pri povinnom zmluvnom poistení vám pomôže, má aj svoje limity.  


Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) vám poisťovne bežne ponúknu pomocnú ruku pri oprave vozidla, jeho odťahu či strate kľúčov. Vybaviť vám môžu aj nadštandardné služby ako náhradné ubytovanie či dopravu domov z dovolenky, ale za to si budete musieť priplatiť. Pred podpisom zmluvy si poriadne preštudujete aké výluky či limity vaša poistka obsahuje.

Keďže limity poistného plnenia pri PZP určuje zákon, poisťovne vám dajú rovnakú alebo podobnú poistnú ochranu. Zákonom stanovené limity sú päť miliónov eur pre škody na zdraví alebo usmrtení a jeden milión eur pre škody na majetku. Neplatí teda predpoklad, že čím lacnejšia cena PZP tým nižšie krytie.

ZADAJTE OTÁZKU DO PORADNE


„Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených,“ dodáva Juraj Soviar, hovorca Kooperativa poisťovne.

Napriek týmto miliónovým sumám, poisťovne bežne riešia z PZP menšie nehody. Oslovené poisťovne nám svorne potvrdili, že pri najčastejších nehodách sa výška škody pohybuje okolo 1 000 eur. Poisťovne sa stretávajú aj so škodami za desať tisícoch až státisícoch eur.

Lista Odporucame

Limity pri asistencii


Limity krytia sú rovnaké, ale výška poistného rovnaká nemusí byť, lebo sa odvíja od výkonu motora v kW, vášho veku či skúsenosti. Tiež bude cena iná pri rôznych balíkoch PZP a pripoisteniach.

Ak máte v Union poisťovni poistenia PZP Optimum a PZP Excellent dostanete v cene aj balík asistenčných služieb, ktoré môžete využiť v prípade defektu, pri vybití batérie, odťahu vozidla v prípade nehody alebo poruchy.

Maximálne limity pre jednotlivé asistenčné zásahyv PZP

  odťah vozidla

 
ubytovanie posádky 

 
úschova nepojazdného vozidla 

 
Náhradné vozidlo

 
Allianz slovenska sporitelna do 150 eur 1 noc do 70 eur   do 2 dní viac ako 2 dni
AXA bez limitu 1 noc do 83 eur 7 dní 24 hodín
Generali nove do 120 eur do 2 nocí x 85 eur do 5 dní 72 hodín*
Komunálna poisťovňa do 120 eur do 2 nocí x 60 eur  do 10 dní x 13 eur  do 2 dni 
Union poisťovňa do 250 eur 1 noc do 50 eur    do 3 dní  neposkytuje
 

*Na Slovensku je nárok na náhradné vozidlo na 72 h po dopravnej nehode. Ak nastane len porucha vozidla na území SR, tak nie je nárok na náhradné vozidlo

„Záleží nám aj na mobilite našich klientov, a preto ak sa ich vozidlo stane nepojazdným v prípade poistnej udalosti, považujeme za samozrejmosť poskytnúť našim klientom prostredníctvom našej asistenčnej služby náhradné vozidlo do limitu 150 eur,“ dodáva Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.

Pri strate kľúčov vám asistencia auto otvorí, ale už neuhradí nový zámok a kľúče, to si musíte priplatiť. Bežne to stojí do 10 eur.

Ak si v aute zabuchnete kľúče a aj dieťa môže, ale aj nemusí vám pomôcť s jeho otvorením asistenčná služba. V prípade núdze volajte radšej hasičov alebo sanitku.

Kedy poistné plnenie nedostanete

  • riadite vozidlo bez platného vodičského preukazu
  • nerešpektujete pokyny asistenčnej služby
  • vykonáte úmyselný trestný čin, spáchate samovraždu
  • užili ste alkohol, omamné a psychotropné látky
  • škoda vznikla v čase, keď vozidlo bolo obsadené nedovolene vysokým počtom cestujúcich, alebo bola zaťažená nad hmotnostný limit určený výrobcom
  • vozidlo bolo pri začatí cesty v stave nespôsobilom na prevádzku
  • škoda vznikla počas vojnového stavu, štrajku alebo občianskych nepokojov,
  • poisťovňa zistí neodborný zásah do motorového vozidla
  • škoda vznikla pri súťažiach, športových hrách a prípravách s nimi spojenými
Zdroj:Kooperativa

Geografické a finančné obmedzenia


Poisťovne vám pomôžu doma aj v štátoch, kde platí slovenská zelená karta čiže vo väčšine Európy. Niektoré nemajú kilometrový limit od bydliska, iné áno. Kooperativa vám odtiahne auto na Slovensku len do 100 kilometrov od miesta nehody. Za hranicami má na odťah limit 120 eur.V zámorí je asistencia obmedzená alebo žiadna u väčšiny poisťovní.

Aj pri krádeží auta sa môžete obrátiť na asistenciu poisťovne, ktorá vám môže pomôcť zabezpečiť hotel, ale iba na niekoľko dní a iba lacnejší.

Napríklad Kooperativa poisťovňa zaplatí izbu na Slovensku do 66 eur a v zahraničí do 120 eur. Pri problémoch s vinníkom nehody vám asistencia vybaví aj právnika, ale zaplatiť si ho už musíte sami. 

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk