Zdravotné poistenie sa platí aj z nepravidelných príjmovAutor: Andrej Dorič
08.07.2014 (07:00)

Odvádzať zdravotné poistenie nemusíte iba z pravidelných príjmov zo zamestnania či z podnikania, ale aj z jednorazových príjmov.  
 
Ak predávate byt alebo dom, mali by ste si zistiť či sa na vás nevzťahuje aj povinnosť platiť nielen daň z predaja nehnuteľnosti, ale aj zdravotné postenie. 

V prípade, že predávate byt, ktorý vlastníte už viac ako päť rokov nemusíte platiť daň z predaja nehnuteľnosti, lebo ste od nej oslobodený a podobne to bude aj pri zdravotnom odvode. 

Na druhej strane ak máte príjem z predaja nehnuteľnosti zdaňovaný podľa § 8 zákona o dani z príjmov (sem patria najmä príjmy z príležitostných činností) tento príjem sa považuje na účely zdravotného poistenia za zárobkovú činnosť. 

MS 2014 vo futbale so skvelým bonusom 500 + 200 + 10!

Vymeriavací základ pre odvod poistného z takéhoto príjmu je vo výške základu dane z tohto príjmu a poisťovňa vám ho zúčtuje v rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. 
„Informáciu o tom či poistenec mal takýto príjem dostane zdravotná poisťovňa z Finančnej správy SR z údajov z podaných daňových priznaní,“ vysvetľuje Eva Ravingerová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Lista Odporucame

Výhry a prenájom


Rovnaké pravidlá platia aj vtedy, ak ste vyhrali v súťaži cenu, ktorá je príležitostný príjem. Platiť zdravotné poistenie z nej budete len ak je vyššia ako 350 eur, čo je hranica pre zdaňovanie.

"Poistné na verejné zdravotné poistenie z vecných výhier a cien sa vypočítava zo základu dane, ktorý ste uviedli vo svojom daňovom priznaní z tohto príjmu," informuje metodička zdravotnej poisťovne DôveraAlica Hrubá v našej poradni.

Ak si privyrábate prenájmom svojho bytu, tento príjem sa nepovažuje za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia a teda odvody sa z neho neplatia. 

Príjmy z dividend


Zdravotné poistenie budete musieť platiť aj vtedy, ak dobre investujete do akcií a dostanete dividendy.

Ak ste v roku 2013 mali príjmy z dividend za roky 2011 alebo 2012 máte povinnosť platiť poistné aj z tohto príjmu. Vymeriavacím základom je suma ktorá presiahne sumu minimálneho základu pre rok 2013 čo je 393 eur.

„Poistenec mal oznámiť tieto príjmy príslušnej zdravotnej poisťovni do konca mája tohto roku,“ dodáva Ravingerová. Sadzba poistného z dividend za minulý rok je 14%.
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy