Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Zrekonštruoval som si byt čim sa zvýšila jeho hodnota. Zdvihne sa mi automatický aj poistná suma a mesačné poistenie?  

Odpoveď:
Poistník je v zmysle poistných podmienok povinný oznámiť poisťovateľovi, ak sa poistná hodnota predmetu poistenia zvýši aspoň o 15%, prípadne ak sa zmenia iné podmienky poistenia, ktoré by mohli mať vplyv na rozsah poistenia. Tieto zmeny spravidla majú za následok úpravu poistného. Poisťovateľ prepracuje poistnú zmluvu na nové podmienky. Pri zvýšení hodnoty bytu sa zvýši poistná suma a pravdepodobne sa zvýši aj poistné. Ak by však poistník zvýšenie hodnoty bytu poisťovateľovi neoznámil a neprišlo by k prepracovaniu poistnej zmluvy, hrozí tzv. podpoistenie. Znamená to, že ak by v momente vzniku poistnej udalosti bola skutočná hodnota bytu vyššia než dohodnutá poistná suma, poisťovateľ by primerane krátil poistné plnenie.  
Odpovedal: Zuzana Eliášová (04.04.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk