Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Poškodil som si koleso na cestnom výtlku. Pomôže mi havarijné poistenie alebo si to musím pripoistiť?

Odpoveď:
Škody, ktoré vzniknú na vozidle v súvislosti s výtlkmi alebo nerovnosťami na vozovke, si môže klient uplatniť z havarijného poistenia. Pri vzniku poistnej udalosti je dôležité, aby klient na mieste nehody výtlk a škodu na vozidle riadne zdokumentoval a následne nahlásil poistnú udalosť čo najskôr poisťovni. Pri menších škodách postačí fotodokumentácia napr. mobilom, pri škodách väčšieho rozsahu odporúčame privolať políciu.

Naším klientom ponúkame ešte jednu možnosť, a tou je pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu AUTOSET, ktorým si možno dojednať pripoistenie za zničenie kolies v súvislosti s výtlkmi, bez nutnosti havarijného poistenia.

Odpovedal: Martin Fučík (28.11.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk