Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

 Môžem si od vinníkovej poisťovne žiadať škodu z PZP, hoci sa vinník nepriznal?

Odpoveď:
V každom prípade áno. Poisťovňa vinníka musí škodu prešetriť a rozhodnúť o tom, či tu nárok poškodeného na náhradu škody voči poisťovni a poistenému existuje. Môže tu vzniknúť viacero situácií. Dopravnú nehodu šetrila polícia a potvrdila zavinenie tretej osoby. Účastníci spísali správu o nehode, kde sa vyjadrili k zavineniu. Pokiaľ sa účastníci nehody nezhodli na zavinení, mali by volať políciu, aby tento problém vyriešila. Akokoľvek poškodený môže svoj nárok na náhradu škody preukázať aj svedeckou výpoveďou alebo iným spôsobom.  
Odpovedal: Martin Fučík (21.11.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk