Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Čo sa stane ak klient poistku nezaplatí. Vypovie poisťovňa zmluvu na konci roka či nejaký čas po neuhradení splátky? 

Odpoveď:
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude poistné zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
Odpovedal: Jozef Hrdý (09.05.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk