Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Ak platím poistné štvrťročne akceptuje vaša poisťovňa výpoveď poistného 6 tyždňov pred vypršaním štvrťroka?  

Odpoveď:
Poistenie, základné poistenie a doplnkové poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak bol poistným obdobím štvrť rok, je možné vypovedať poistnú zmluvu tiež na základe uvedenej lehoty. 
Odpovedal: Jozef Hrdý (07.05.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk