Téma: Poistenie povodne
Otázka:

Kedy mi poisťovňa riziko povodne nepoistí alebo obmedzí poistné plnenie? 

Odpoveď:
V prípade, že povodne sa pravidelne opakujú (t.j. už nejde o náhlu a nepredvídanú udalosť). Tzn. v prípade, že poistnú udalosť vzniknutú povodňou alebo záplavou s ohľadom na situáciu v mieste poistenia je možné predpokladať - t.j. jej výskyt bol častejší ako jedenkrát za päť rokov.
 
Odpovedal: Ján Pavlík (24.08.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk