Téma: Životné poistenie
Otázka:

Keď si platím zdravotné poistenie, kryje mi aj úrazy. Čo extra mi pokryje úrazové poistenie v súkromnej poisťovni?

Odpoveď:
Verejné zdravotné poistenie pokrýva potrebnú odkladnú aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť vrátene ošetrenia úrazov, nekryje však ďalšie riziká a dôsledky spojené s úrazom. Úrazové poistenie  v Union poisťovni kryje jednotlivé riziká, ktoré si klient môže zvoliť:
  • trvalé následky úrazu – prípade trvalých následkov úrazu vám bude vyplatené také percento z poistnej sumy, ktoré zodpovedá percentuálnemu rozsahu trvalých následkov úrazu podľa lekárskeho ohodnotenia
  • trvalé následky úrazu s progresiou  450 – pri vážnejších následkoch úrazu vám bude vyplatené vyššie poistné plnenie, až do výšky 450% z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu
  • smrť v dôsledku úrazu – v prípade úmrtia poisteného v dôsledku úrazu vyplatíme oprávnenej osobe dojednanú poistnú sumu pre prípad smrti poisteného v dôsledku úrazu
  • denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu – vyplatíme vám denné odškodné za každý deň hospitalizácie v dôsledku úrazu
  • čas nevyhnutného liečenia úrazu - ak liečenie úrazu trvá viac ako 15 dní poisťovňa vám vyplatí určité percento z dojednanej poistnej sumy v závislosti od úrazu
  • maximálna ochrana – ak majú trvalé následky úrazu rozsah najmenej 50%, vyplatíme vám dojednanú poistnú sumu
Pre deti ponúkame výber z dvoch balíkov poistného krytia, ktoré obsahujú riziká trvalé následky úrazu s progresiou 450, smrť v dôsledku úrazu a čas nevyhnutného liečenia úrazu.
Odpovedal: Judita Smatanov (08.03.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk