Téma: Životné poistenie
Otázka:

Je možné vykonať v poistnej zmluve zmeny počas jej trvania? Napríklad zmenu poistníka či oprávnenej osoby?

Odpoveď:
Áno, samozrejme.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (20.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk