Téma: Životné poistenie
Otázka:

Za akých podmienok môžem začať platiť moje životné poistenie, ktoré za mňa platili rodičia?

Odpoveď:
Povinnosťou poistníka je platiť poistné. Ak za neho platí poistné iná osoba, táto povinnosť sa považuje za splnenú. Takže v podstate kedykoľvek počas trvania poistnej zmluvy môže platiť poistné ktokoľvek. V prípade, ak by však poistné zaplatené nebolo, bude si právo na poistné uplatňovať poisťovňa voči poistníkovi, keďže zmluvný vzťah je medzi ním a poisťovňou.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (18.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk