Téma: Životné poistenie
Otázka:

Ak v závete určím dediča dostane sa k peniazom zo životnej poistky rýchlejšie ako pri dedičskom konaní? Ako dlho to môže trvať? 

Odpoveď:
V poistení sa dá dediť poistné plnenie pre prípad smrti poistníka, ktorý je zároveň poisteným, a to len vtedy, ak poistník neurčil pre prípad smrti oprávnenú osobu a neexistujú ani osoby uvedené v odpovedi na otázku č. 6. Až potom sa poistné plnenie pre prípad smrti stáva predmetom dedičstva, kedy prebehne dedičské konanie bez ohľadu na to, či poistník spísal závet alebo nie.  
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (17.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk