Téma: Životné poistenie
Otázka:

Kto zo zákona zdedí po majiteľovi životného poistenia jeho poistku? 

Odpoveď:
V zmysle § 819 Občianskeho zákonníka ak zomrie ten, kto uzavrel s poistiteľom poistnú zmluvu, podľa ktorej je poistený niekto iný, vstupuje do poistenia na jeho miesto poistený. 
Ak však zomrie poistník, ktorý je zároveň poisteným, poistná zmluva zaniká, tzn. poistka sa nededí.


Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (04.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk