Téma: Životné poistenie
Otázka:

Dostal som peniaze z predčasne zrušenej životnej poistky. Musím tento príjem zdaniť?

Odpoveď:
V zmysle § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov podlieha odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia dani z príjmov. V takomto prípade poisťovňa zrazí daň z odkupnej hodnoty a klientovi zasiela už zdanenú odkupnú hodnotu.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (10.03.2010)
Späť

Vyberáme z banky.sk