Téma: Životné poistenie
Otázka:

Môžem pri investičnom životnom poistení prestať platiť poistné úplne? 

Odpoveď:
V zmysle Občianskeho zákonníka je ten, kto s poistiteľom uzavrel poistnú zmluvu, povinný platiť poistné. Ukončenie platenia poistného má za následok zánik poistnej zmluvy. 
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (05.03.2010)
Späť

Vyberáme z banky.sk