2. dôchodkový pilier - prehľad dôchodkových správcovských spoločností a ich fondov

Donedávna na trhu pôsobilo 6 dôchodkových správcovských spoločností. Od 1.11.2019 je ich o jednu menej. Pripravili sme stručný prehľad všetkých DSSiek a ich fondov.
Ako sa orientovať vo fondoch


Všetky dôchodkové správcovske spoločnosti (DSS) ponúkajú sporiteľom garantované - dlhopisové fondy a negarantované - zmiešané, akciové alebo indexové. Aký je mendzi nimi rozdiel?

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len peňažné a dlhopisové investície.

Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos ako pri garantovanom fonde a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové a akciové investície. Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos ako pri zmiešanom negarantovanom fonde a zároveň sú ochotní akceptovať vyššiu mieru rizika. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné, dlhopisové, akciové investície a investície uvedené v štatúte dôchodkového fondu.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond je určený sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a zároveň sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika spojenú s kopírovaním zloženia finančného indexu. Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť peňažné investície, akciové investície a finančné deriváty.

Zoznam DSSiek a ich fondov


Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


Allianz DSS ponúka sporiteľom v 2. pilieri 2 fondy. Na uvedených grafoch vidíte zhodnotenie každého fondu za posledné 3 roky.

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

1

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond

2

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


1.1.2019 sa Aegon DSS zlúčila s NN DSS a spolu pôsobia pod názvom NN DSS. S touto zmenou nastala aj zmena portfólia, ktoré má NN v ponuke. Toto je aktuálny zoznam fondov:
 • Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
 • Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
 • Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond
 • Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond
 • Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond
3

 

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


VÚB Generali DSS má v ponuke 4 fondy.

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

4


MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

5

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond

6

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond

7

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.


DSS Poštovej banky ponúka sporiteľom 3 fondy.
 • STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.
 • PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.
 • PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.
8

AXA d.s.s., a.s.


AXA d.s.s. ponúka klientom 3 fondy. Na grafe vidno výkonnosť fondov za posledné 3 roky.
 • Dlhopisový garantovaný d.d.f.
 • Akciový negarantovaný a.d.f.
 • Indexový negarantovaný a.d.f.
9
 

Vyberáme z Poistovne.sk

portrait-of-a-woman-wearing-disposable-face-mask

Aký je rozdiel medzi PCR testom a testom na protilátky COVID-19?

Veľa sa hovorí o testovaní na ochorenie COVID-19. Vysvetlíme vám rozdiel medzi PCR testom a testom na protilátky.
21.09.2020 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi PCR testom a testom na protilátky COVID-19?
hand-logs-in-to-laptop

Sme tu pre všetko, na čom záleží

V KOMUNÁLNEJ poisťovni sa vám snažíme ponúknuť tie najkomfortnejšie riešenia, čomu neustále prispôsobujeme aj našu webovú stránku www.kpas.sk. Uzatvorenie poistenia, nahlasovanie poistnej udalosti či správa klientskeho účtu – to všetko s nami vybavíte bezpečne a z pohodlia domova.
17.09.2020
Čítať viac o Sme tu pre všetko, na čom záleží
burst-nicole-de-khors-young-old-using-technology

Zmena zdravotnej poisťovne je jednoduchá. Zvládnete ju aj cez internet.

Minulý rok zmenilo zdravotnú poisťovňu viac ako 242-tisíc ľudí. Posledný termín na zmenu zdravotnej poisťovne tento rok je 30.9.2020. Akým spôsobom môžete podať prihlášku a na čo nesmiete zabudnúť?
14.09.2020 | redakcia
Čítať viac o Zmena zdravotnej poisťovne je jednoduchá. Zvládnete ju aj cez internet.

Vyberáme z banky.sk