Zvýšenie osobitného odvodu odmietajú aj komerčné poisťovne

Zvýšenie osobitného odvodu považuje Slovenská asociácia poisťovní za škodlivý návrh, ktorý vo výsledku ohrozí slovenskú ekonomiku.

31926_obr
Na aktuálnej schôdzi parlamentu je totiž návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Ten rozširuje okruh subjektov a zvyšuje sadzbu odvodu na trojnásobok. Podľa poisťovní pri tomto návrhu chýbal riadny legislatívny proces s odbornou diskusiou dotknutých subjektov. Taktiež nepoznajú vyčíslené dopady na podnikateľské prostredie.

Návrh podľa poisťovní prichádza v čase výraznej inflácie a nutnosti implementácie nových účtovných štandardov. Po schválení novely zákona hrozí, že sumár daní a odvodov poistného sektora presiahne 50 % hrubého prevádzkového výsledku. Navýšenie daňových a odvodových povinností o desiatky miliónov eur pre poistný sektor, ktorý má čistý zisk 180 až 200 mil. eur, a pritom odvádza štátu ročne vyše 170 mil. eur, môže podľa asociácie spôsobiť niektorým spoločnostiam výrazné problémy. Pri poisťovniach štát navyše podľa nich nepochopiteľne pokračuje v zvýhodňovaní poisťovní z iných členských štátov, ktoré na Slovensku pôsobia na základe európskeho pasu. Tie pod osobitný odvod nespadajú.

„Rozumieme potrebe vlády hľadať prostriedky na financovanie protiinflačných opatrení, no rovnako podporujeme apel bankového sektora a upozorňujeme, že osobitný odvod neúmerne zvýši daňové zaťaženie regulovaných subjektov,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovní a Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa. Dôsledkom odvodu bude podľa neho tlak na zvyšovanie cien tovarov a služieb dotknutých firiem a zníženie objemu prostriedkov na investície, nehovoriac o znížení konkurencieschopnosti slovenským firiem vďaka osobitnému odvodu platnému iba na Slovensku.

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk