Životné poistenie Variant Kapitál (kapitálové poistenie)

Životné poistenie Variant Kapitál je kapitálové poistenie, čo znamená, že okrem toho, že ste poistený, aj si sporíte.
Slúži na zabezpečenie seba a svojich blízkych. S poistením Variant Kapitál si vytvárate finančnú rezervu, ktorá vám v prípade nepriaznivej životnej situácie zmierni jej následky. Kapitálové poistenie môžete uzavrieť vo veku od 12 do 65 rokov na dobu od 5 do 50 rokov (maximálne do veku 70 rokov).

Pripoistenia

  • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti
  • smrť úrazom
  • trvalé následky úrazu
  • čas nevyhnutného liečenia úrazu
  • denné odškodné za pobyt v nemocnici a denná dávka za práceneschopnosť
  • odškodné za chirurgický zákrok
  • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
  • vážne choroby
  • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Vyberáme z banky.sk