Životné poistenie UNIQÁT

Môžete ho uzavrieť ako individuálne poistenie alebo poistenie pre dieťa, rodinu či poistenie k hypotéke alebo úveru.
Životné poistenie UNIQÁT môžete získať s bonusom za zdravý životný štýl.

Rizikové aj investičné poistenie

Poistenie ponúka na výber dva varianty:
UNIQÁT Risk - čisto rizikový variant zameraný na krytie rizík
UNIQÁT Invest - investičný variant, ktorý okrem krytia rizík ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov

Výhody a pripoistenia

 • služba Diagnose.me - k obidvom variantom poistenia na 1 rok zdarma
 • kryje aj riziko COVID-19
 • vhodné ako poistenie k hypotéke
Na výber máte mnoho pripoistení:
 • úmrtie a invalidita pripoistenia
 • úmrtie s klesajúcou PS
 • úmrtie s konštantnou poistnou sumou (PS)
 • invalidita nad 40 % alebo nad 70 % s mesačným dôchodkom
 • invalidita nad 40 % alebo nad 70 % s jednorazovým plnením s klesajúcou PS
 • úplná invalidita nad 70% s konštantnou PS
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70 %
 • úrazová invalidita nad 40 % s jednorazovým plnením s konštantnou PS
Úrazové pripoistenia
 • trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
 • trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou 600%
 • smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
 • úrazová hospitalizácia
 • poistenie horných končatín, chrbta a očí
 • denné odškodné
 • euroochrana
 • drobné úrazy
Zdravotné pripoistenia
 • chirurgické náklady / náklady za plastickú operáciu / jednodňová chirurgia
 • kritické choroby – dospelý, s klesajúcou alebo s konštantnou poistnou sumou. 36 kritických chorôb v 5 skupinách a s plnením 100% aktuálnej poistnej sumy pre každú skupinu, t.j. maximálne až 5 plnení. 1 kritická choroba s čiastočným plnením 30% aktuálnej poistnej sumy
 • kritické choroby – dieťa, s konštantnou poistnou sumou. 20 kritických chorôb v 5 skupinách a s plnením 100% aktuálnej poistnej sumy pre každú skupinu, t.j. maximálne až 5 plnení.
 • denná dávka počas hospitalizácie
 • denná dávka počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
 • denné dávka pri PN
 • mesačné dávky pri PN
 • asistenčné služby

Vyberáme z banky.sk