Životné poistenie TrendLife

Životné poistenie TrendLife je primárne zamerané na krytie rizík, a to rizika smrti, úrazu a choroby.
Okrem seba môžete poistiť ďalšiu osobu a až 9 detí.
Vstupný vek: 18 - 74 rokov resp. 79 rokov. (variant s poistením smrti resp. s úverovou asistenciou).
Možnosť získať zľavy na vybrané druhy poistení.

Doplnkové poistenia

Môžete si vybrať z týchto doplnkových poistení podľa vašich potrieb:
 • Smrť následkom úrazu
 • Zlomeniny a popáleniny
 • Denné dávky za liečenie úrazu
 • Bolestné za liečenie úrazu
 • Hospitalizácia
 • Chirurgický zákrok
 • Invalidita
 • Ženské kritické choroby a komplikácie v tehotenstve a pri pôrode
 • Pracovná neschopnosť
 • Lekárske konzultácie
 • Trvalé následky úrazu bez alebo s progresiou do 1000%
 • Kritické choroby

Vyberáme z banky.sk